Mitä on vuorotteluvapaa?

Vuorotteluvapaan tarkoituksen on tukea työntekijän työssä jaksamista. Se antaa myös työttömälle mahdollisuuden saada määräaikaisen sijaisuuden avulla työkokemusta. Vuorotteluvapaaseen on oikeutettu henkilö, joka on tehnyt vähintään kymmenen vuotta täyspäiväistä työtä tai 75 prosenttia täyspäiväisestä työstä. Jos haluaa lähteä toistamiseen vuorotteluvapaalle, työtä tulee tehdä viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Kun työsuhteen pituutta koskevat ehdot täyttyvät, työntekijä voi vapautua määräajaksi työtehtäviensä suorittamisesta. Samalla työnantaja palkkaa työvoimatoimistosta sijaisen. Sijaista palkattaessa on suosittava työvoimatoimistossa työttöminä työnhakijoina olevia pitkäaikaistyöttömiä tai korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneita henkilöitä, joilla on riittävä ammattitaito työhön.

Vuorotteluvapaan pituus on vähintään kolme kuukautta (90 päivää) yhtäjaksoisesti ja enintään 359 päivää. Vuorotteluvapaa voidaan siis jaksottaa tarvittaessa neljään osaan. Työantajan ja työntekijänkin kannalta on helpompi pitää vuorotteluvapaa kokonaan kerralla.

Vuorotteluvapaan päätyttyä työntekijä palaa työhönsä. Tämä ei usein ole täysin mahdollista. Työprosessit ja työtehtävät muuttuvat pitkän vuorotteluvapaan aikana, ja työnantajan velvollisuutena onkin järjestää työntekijälle aikaisempaa työtä vastaavia työtehtäviä tai muita työtehtäviä, johon tällä on edellytykset. Työnantaja ei saa kuitenkaan muuttaa työehtoja eikä –sopimusta.

Vuorotteluvapaalla oleva henkilö voi saada vuorottelukorvausta Kansaneläkelaitokselta. Sitä haetaan omalla lomakkeella, joita saa työvoimatoimistosta ja työttömyyskassasta. Hakemukseen liitetään palkkatodistus vapaata edeltävältä 52 kalenteriviikolta. Sellaisen saa työnantajalta. Vuorottelukorvaus on 70 % työttömyyspäivärahasta, johon asianomaisella henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Korvaus on 80 % työttömyyspäivärahasta, jos vuorottelijalla on 25 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelukorvauksesta maksetaan tuloveroa.