Minkälaisiin lomiin vakituinen työntekijä on oikeutettu?

Loma tarkoittaa sitä, että työntekijä on työtään tekemällä ansainnut myös palkallista vapaata. Työntekijä ansaitsee lomaa työsuhteessa. Lomapäiviä kertyy, kun työpäiviä on kuukaudessa vähintään 14 (tai työssäolopäivien veroista päivää) tai työtunteja on kuukaudessa vähintään 35. Työntekijä saa pitää kertyneen lomansa lomakautena. Lomakausi on 2.5. – 30.9. välisenä aikana, talviloma tulee pitää ennen seuraavan lomakauden alkua.

Loma kertyy siten, että alle vuoden kestäneestä työsuhteesta kertyy kaksi lomapäivää kuukaudessa. Jos työsuhde kestää yli vuoden tai jatkuu peräkkäisinä määräaikaisina työsopimuksina tai lyhytaikaisin keskeytyksin yli vuoden, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudelta. Eli ketjutetuissa pätkätöissä, jos pätkätyöt jatkuvat peräkkäisinä yli vuoden, kertyy 2,5 lomapäivää kuukaudelta. Loma kertyy myös pidetyn loman ajalta.

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. – 31.3. välinen aika, joka tarkoittaa sitä, että lomankertymiskuukaudet lasketaan tältä ajalta. Esimerkiksi jos työsuhde alkaa 1.9., seuraavana kesänä lomapäiviä on 14 kappaletta, syyskuun ja maaliskuun väliseltä ajalta joka kuukaudelta kaksi. Työsuhde voi siis periaatteessa kestää yli vuodenkin, ennen kuin lomapäivien määrä on täydet 30 päivää. Kesälomana näistä kertyneistä lomapäivistä pidetään 24 päivää ja talvilomana 6 päivää. Myös lauantait lasketaan lomapäiviksi, jolloin täysi kesäloma on yleensä 4 viikkoa.

Loma-ajan palkka on yleensä noin samansuuruinen kuin normaali kuukausipalkka. Monilla aloilla maksetaan myös lomarahaa tai lomaltapaluurahaa, joka on tietty osa palkasta, yleensä noin puolet siitä. Jos lomaa ei ole ehtinyt kertyä koko kuukauden pituiselta ajalta, saa lomapalkan jakamalla kuukausipalkan luvulla 25 ja kertomalla saadun luvun lomapäivien määrällä. Kun työsuhde päättyy, maksetaan pitämättömät lomat yleensä rahana.

Yleensä ammattiyhdistyksiin tai liittoihin kuuluvilla lomat voivat määräytyä hieman eri tavoin, samoin lomapalkat voidaan laskea muullakin tavalla. Tällöin asian voi tarkastaa omalta ammattiyhdistykseltään. Tarkasta aina työsopimuksesi ehdot, joskus työehtosopimuksessa voidaan sopia jotain muutakin lomista. Työnantajan pitää antaa työntekijälle laskelma lomapalkasta, josta ilmenee maksetun lomapalkan suuruus ja sen määräytymisperusteet.