Mitä on vanhempainvapaa?

Vanhempainvapaalla tarkoitetaan lapsen hoitoon tarkoitettua jaksoa, joka jatkuu heti äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaata voi pitää äitiysrahakauden päätyttyä joko äiti tai isä. Vanhemmat eivät voi kuitenkaan olla samanaikaisesti vanhempainvapaalla. Työsuhde ei katkea ja kesäloma kertyy normaalisti. Vanhempainvapaata voi pitää enintään kahdessa eri jaksossa. Yhden jakson pituuden pitää olla vähintään 12 arkipäivää eli käytännössä kaksi viikkoa. Vanhempainvapaan pituus on enimmillään 158 arkipäivää, jolloin myös lauantait lasketaan vapaaseen mukaan. Vanhempainvapaan ajalta saa vanhempainrahaa, mutta vanhempainvapaan ajalta ei makseta palkkaa. Vanhempainrahaa haetaan Kelalta ja se määräytyy hakijan työtulojen mukaan. Jollei työtuloja ole, maksetaan minimirahaa. Vanhempainraha on veronalaista tuloa.

Työntekijän pitää ilmoittaa työnantajalle vanhempainvapaan pitämisestä ja vanhempainvapaan pituudesta viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin vanhempainvapaata pidetään. Vapaan ajankohtaa voi yleensä muuttaa, kunhan työnantajalle ilmoittaa siitä vähintään kuukautta aikaisemmin. Jos perheeseen syntyy kerralla useampi lapsi, perhe voi käyttää vanhempainrahakauden pidennysjaksoa. Jakson voi käyttää osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai vanhempainrahakauden jälkeen. Pidennysjakso on 60 arkipäivää aina yhtä useammasta lapsesta.

Osittaista vanhempainvapaata voivat pitää molemmat vanhemmat. Tällöin molemmat vanhemmat ovat osa-aikaisesti työssä ja hoitavat osa-aikaisesti lasta, kuitenkin niin, että kerrallaan lasta hoitaa vain toinen vanhemmista. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toinen vanhemmista voi hoitaa lasta aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Sopimus osa-aikatyöstä tulisi tehdä vähintään kahden kuukauden ajaksi. Osittaisen vanhempainvapaan ajalta maksaa työnantaja osa-aikatyön palkkaa ja kela maksaa osittaista vanhempainrahaa.