Mitä on opintovapaa?

Työntekijän opiskelu on mahdollista opintovapaan avulla. Työntekijä voi saada opintovapaan, jos hänellä on ollut päätoiminen työsuhde samaan työnantajaan vuoden ajan. Vaikka työntekijä lähteekin opintovapaalle, työsuhde jatkuu sen aikana. Koska työntekijä ei ole töissä, hän ei saa palkkaa. Tosin työnantaja voi maksaa myös opintojen aikana palkkaa, jos niin sovitaan. Opinto-vapaata voi saada saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.

Opintovapaata voi saada, kun osallistuu hyväksyttyyn koulutukseen, joka voi sisältää lähiopetusta, harjoittelua, tutkinnon tai opinnäytteen valmistelua, itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen tai osallistumista koetilaisuuteen. Opintovapaata on haettava työnantajalta.

Vapaa voi olla yhtenäinen opiskelujakso tai sarja vapaapäivä tai sarja osapäiväisiä vapaita. Kun opintovapaaksi on suunniteltu yli viisi työpäivää, siitä on tehtävä kirjallinen anomus työnantajalle 45 päivää ennen opintojen alkua. Opintovapaan hyödyntäminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja ajankäyttöä. Se on syytä tehdä yhteistyössä oppilaitoksen opinto-ohjaajien kanssa. Jos vapaata tarvitaan vain korkeintaan viisi päivää, voi sitä hakea suullisestikin 15 päivää ennen suunnitellun opintojen alkamista. Työntekijä voi myös siirtää viiden päivän opintovapaata, jos siitä ei ole mitään haittaa. Työntekijän pitää tehdä ilmoitus opintovapaan käyttämättä jättämisestä mahdollisimman pian. Jos työntekijä ei ole saanut opintovapaata, hän voi selvityttää asiaa työsuojeluviranomaisilla.

Jos työantaja katsoo, että opintovapaan pitämisestä on haittaa, opintovapaata voi siirtää puoli vuotta. Työnantajan mahdollisuus siirtää opintovapaata on rajoitettu, jos kysymyksessä on koulutus, jota järjestetään harvoin.

Rahallista tukea aikuisopintoihin

Jos henkilö on vähintään kahden kuukauden mittaisella opintovapaalla tai vuorotteluvapaalla, henkilö voi saada aikuiskoulutustukea edellyttäen, että hän osallistuu tutkintoon johtavan koulutukseen. Tuen saa henkilö, joka on ollut työsuhteessa tai yrittäjänä 10 vuotta. Ehdot ovat muiltakin osin samat kuin opintovapaassa. Tukea saa, jos on ollut vuoden saman työnantajan palveluksessa.

Aikuiskoulutustuki sisältää 500 euron perusosan ja palkan perusteella määräytyvän osan. Palkan perusteella määräytyvä osa on 20 prosenttia hakijan keskimääräisestä kuukausiansiosta 2 700 euroon saakka, jonka yli mennessä osuus laskee 15 prosenttiin.