Käsitemäärittelyä ja luokittelua yli rajojen

Elokuvat jaetaan eri lajityyppeihin. Jakamisen periaate on samankaltainen kuin kaunokirjallisuuden eri tyylien toisistaan erottaminen, ja kuten urheilussa erotetaan mailapelit jääurheilulajeista. Elokuvalajityyppien avulla osaamme jakaa ja arvottaa ihmisten elokuvamieltymyksiä. Elokuvan lajityyppejä kutsutaan genreiksi (äännetään zaanrée).

Genret ovat hyvä esimerkki elokuvateollisuuden läpitunkevuudesta. Yksi tekijä, joissa lajityypeistä puhuminen on olennaisessa roolissa, on elokuvamarkkinointi. Genre onkin viihdeteollisuuden luoma yläkäsite, jolla elokuvat voidaan kategorioida omiin ryhmiinsä. Elokuvat ovat usein lajityyppien suhteen tilkkutäkkimäisiä yhdistellen samanaikaisesti useita eri lajityyppejä, usein jopa vastapareja (kuten esimerkiksi kauhuelokuvan yhdistäminen komediaan). Lajityyppeihin voidaan syystäkin suhtautua varauksella ja muistaa niiden määrittelyihin liittyvä suhteellisuus. Yksi konkreettinen lajityyppien kritiikki tai satiirin muoto on lajityyppiparodia; toisaalta parodia on itsessään oma lajityyppinsä.

Valtavirran elokuvagenreihin on perinteisesti kuulunut toiminta-, komedia- ja rakkauselokuvat. Voimallisesti nousussa ovat myös renessanssin kokeneet spektaakkelielokuvat ja tehosteillaan ylpeilevät fantasiaelokuvat. Vastaavasti esimerkiksi taide-elokuvat tai ei-eurooppalaiset elokuvat (lukuun ottamatta Hollywood-elokuvia) nähdään eksoottisina elokuvina muodostaen omat lajityyppinsä. Useat lajityypit, jotka aikaisemmin on mielletty vain valikoituneen elokuvayleisön suosioon, ovat tunkeutumassa laajempaan tietoisuuteen. Tästä ovat esimerkkeinä provokatiiviset dokumenttielokuvat, aasialainen elokuvantaide ja tiettyihin maihin kohdistuva elokuvallinen kiinnostus. Esimerkiksi Pedro Almodovar on omalla tunnettuudellaan mainostanut samalla espanjalaista elokuvan tekemisosaamista. Samoin Aki Kaurismäki voidaan nähdä suomalaisen elokuvan lippulaivana ulkomailla.

On kuitenkin muistettava, että useasti elokuva on paljon muutakin kuin sille määrätty genre kuten ”toiminta”; yhtä lailla, elokuva, jonka lajityypiksi ilmoitetaan ”toiminta-jännitys-komedia-draama” epäonnistuu varmasti olemaan näitä kaikkia, ainakaan yhtä aikaisesti.