Millaista taidetta on elokuva?

Elokuvataidetta voidaan tarkastella filosofisesti pohtimalle sen olemusta. Tällainen syvällinen pohdiskelu ei tuota tai tarjoa valmiita vastauksia; oikeastaan se tuo enemmän esiin kysymyksiä kuin vastauksia. Sen sijaan sen avulla on mahdollisuus ymmärtää taidetta entistä syvemmällä tasolla, ikään kuin pinnan alle tunkeutumalla.

Tässä kategoriassa elokuvataiteeseen keskitytään itseisarvona. Elokuvataidetta tarkastellaan elokuvataiteena, sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin sen pitäisi olla. Pohdiskelevat ja miltei analyyttiset kirjoitukset pyrkivät kirvoittamaan kysymyksiä ja mielipiteitä, toisin sanoen aktivoimaan lukijoita tutkimaan elokuvaa muunakin kuin viihdeteollisuuden muotona. Elokuvataide on suurista taiteen muodoista nuorimpia, mutta ei varmasti arvoltaan sen vähäisempi. Erityisen tärkeää taiteenfilosofisessa tarkastelussa on selvittää sitä, millaiseksi ymmärrämme elokuvataiteen olemuksen ja tehtävän. Pelkkiä klassikkoelokuvia katsomalla emme olemusta selville saa, vaaditaan paljon kiinnostusta ja halua oppia ymmärtämään uudestaan ja uudestaan.