Mitä ja miten kirjoitetaan?

Elokuvataiteesta on kirjoitettu paljon monenlaista materiaalia. Pelkästään elokuva-alan kirjallisuus on hyvin laajaa, koska yläkäsite ’elokuva’ kattaa alleen monia eri ala-kategorioita. Esimerkiksi KOOKAS.fi:n Elokuva-kategoria jakautuu moniin alakategorioihin kuten estetiikkaan, historiaan, arvosteluihin, keskeisiin elokuvantekijöihin, jne.