Mitkä ovat huonekasvien elintärkeät aineet?

Ruukkukasvien, kuten myös muidenkin kasvien elintärkeät perusteet luovat koko kasvin elämisen edellytykset. Erilaiset kasvit tarvitsevat viihtyäkseen erilaisia määriä näitä ainesosia, mutta kaikki tarvitsevat nämä peruselementit. Nämä elintärkeät elämän edellytykset ovat valo, happi, vesi, lämpö, hiilidioksidi ja ravinteet.

Valo on kasvien lehdistöille elintärkeä. Toiset kasvit tarvitsevat lehdilleen runsaasti valoa menestyäkseen ja toiset vähemmän, mutta kaikki kasvit kuitenkin jonkin verran. Kaikki kotikukkamme ovat alun perin kasvaneet luonnossa ja vaikka jalostuksen tuloksena on syntynyt uusiakin lajikkeita, pääsääntöisesti kasvit viihtyvät sellaisessa kasvupaikassa, joka vastaa lähinnä sen alkuperäistä kotimaata ja sen ilmanalaa.

Ilmassa ympärillämme on aina hiilidioksidia ja me itse hengitämme sitä ulos. Kasvit tarvitsevat sitä omaan elämiseensä ja ottavat sitä lehdillään.

Happi , jota hengitämme, on myös kasvien juurille tärkeä. Myös kasvien juurien pitää saada hengittää ja siksi on välttämätöntä, että kukkamulta on huokoista.

Kaikki kasvit tarvitsevat myös vettä , mutta siinäkin ero erilaisten kasvien välillä voi olla suuri. Kasvit, jotka kotimaassaan ovat kasvaneet niukalla, tai lähes olemattomalla veden saannilla, eivät tarvitse sitä paljoa uudessakaan kasvupaikassa. Kasvit, jotka ovat tottuneet saamaan paljon vettä ja ilmankosteus kasvupaikassa on ollut suuri, tarvitsevat elääkseen samanlaiset olosuhteet. Vesi on myös tärkeä ravinteiden kuljettaja kasville ja sen vuoksi kukkamullan täytyy olla ilmavaa ja huokoista, jotta ravinteet pääsevät imeytymään.

Kasvit tarvitsevat myös lämpöä. Huonekasveille lämpöä saattaa olla joskus liikaakin, sillä osa kasveista viihtyisi paremmin viileämmässä. Esimerkiksi talviaikaan me ihmiset itse tarvitsemme määrätyn lämpötilan huoneisiimme, joka ei välttämättä ole kasvin ihannelämpötila. Huoneilman kosteutta tulisikin talviaikaan pitää normaalina. Tässä ilmanalassa viihtyvät kasvit ja ihminen itse paremmin.

Ravinteet, joita kasvi tarvitsee, tulisi olla kukkamullassa. Tästä multaseoksesta kasvi ottaa veden mukana tarvitsemansa määrän ravinteita. Kuten muidenkin ainesosien käytössä kasveissa on eroja. Toiset tarvitsevat ravinteita toisia enemmän ja esimerkiksi kukinnan ollessa voimakkaimmillaan, kasvin ravinnontarve on suurin.