Eurooppalaisuutta oppimassa

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 asetti uusia vaatimuksia myös yleisen Eurooppa-tietoisuuden levittämiseksi. Euroopan unionista tuli myös useisiin instituutioihin ja yhteiskunnan toimialoihin vaikuttava tekijä, joten EU-tietouden lisäämisestä ja syventämisestä tuli tärkeä tehtävä, johon Eurooppa-opinnot vastaavat.

Eurooppa-opinnot

Eurooppa-opinnot eivät ole akateemisen tutkimuksen erillinen osa-alue vaan Euroopan Unionin historiallisiin vaiheisiin, merkitysiin ja rakenteisiin tutustuttava oppiaine. EU:n historian lisäksi Eurooppa-opinnot perehdyttävät kansallisten valtioiden EU-suhteisiin ja EU:n tulevaisuuteen. Eurooppa-opintojen monitieteisyyden johdosta aihetta tarkastellaan muun muassa historiallisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Tämä on omiaan lisäämään opiskelijoiden valmiuksia toimia EU-asioiden parissa.

EU:n päätöksenteon, EU:n kehityksen ja integraation tulevaisuuden lisäksi Eurooppa-opinnoissa pohditaan eurooppalaisen identiteetin problematiikkaa erityisesti suomalaisesta näkökulmasta.

Eurooppa-tutkimus

Eurooppa-tutkimusta toteutetaan verkostomaisesti eri tiedekunnissa ja yliopistoissa ja käsitteellä sidotaankin yhteen ja tuetaan erilaista Eurooppaa koskevaa tutkimustoimintaa. Keskeisin toimija Eurooppa-tutkimuksen alalla on Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto, joka perustettiin vuonna 2002. Sen tarkoitus on tarjota puitteet kansainväliselle, monitieteiselle ja laaja-alaiselle Eurooppaa koskevalla tieteelle ja tutkimukselle.