Keitä ruotsinsuomalaiset ovat?

Ruotsin suurin siirtolaisryhmä ruotsinsuomalaiset koostuu pääosin 1900-luvulla Ruotsiin muuttaneista suomalaisista ja heidän jälkeläisistään. Toisen maailmansodan jälkeen Ruotsiin muutto yleistyi, ja erityisen huomattavaa se oli 1960- ja 1970-luvuilla. Tällöin Ruotsiin lasketaan muuttaneen jopa 40 000 henkilöä vuodessa (tämän laskettiin olevan n. 10 % suomalaisista parhaassa työiässä olevista). Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisia lasketaan olevan n. 200 000 ja toisen polven ruotsinsuomalaisia n. 250 000. Ruotsissa arvioidaan olevan n. 450 000 ruotsinsuomalaista, joista n. 250 000 käyttää suomea päivittäin, ja näistä n. 100 000 ovat Suomen kansalaisia.

Vuonna 2000 Ruotsin valtio tunnusti ruotsinsuomalaiset kansalliseksi vähemmistöksi ja suomen kielen viralliseksi vähemmistökieleksi. Ruotsinsuomalaisten ohella Ruotsin muut kansalliset vähemmistöt ovat tornionlaaksolaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset.

Tukholma houkuttelee eniten

Ruotsinsuomalaisia asuu Ruotsin kaikissa kunnissa. Tukholma on houkutellut siirtolaisia Suomesta aina keskiajalta saakka, ja siellä asuukin edelleen suurin osa ruotsinsuomalaisista. Muita suuria suomalaiskuntia ovat Göteborg, Eskilstuna, Västerås ja Södertälje. 21 kunnassa ruotsinsuomalaisten osuus koko väestöstä on yli 10 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten ruotsinsuomalaisia asuu Haaparannassa.