Mitä etnologia tutkii?

Etnologian historia Suomessa

Etnologia, toiselta nimeltään kansatiede, tutkii kansoja ja kulttuureja. Etnologia kuuluu perinne- ja kulttuuritutkimuksen tiedeperheeseen, jossa tieteiden nimitykset ja tutkimuskohteet vaihtelevat maittain. Suomessa kansatiede syntyi 1800-luvulla vastaamaan kasvavaan kansan kulttuuriin kohdistuneeseen kiinnostukseen.

Ensimmäiset kansatieteen yliopistolliset virat vakiinnutettiin nimikkeellä suomalais-ugrilainen kansatiede 1900-luvun alussa. 70-luvulla suomalais-ugrilaisen kansatieteen rinnalla alettiin korostaa kansatieteen yleisempää tarkastelua ja tutkimusta kohdistettiin eri maiden kulttuureihin. Tällöin kulttuuriantropologiavakiintui Suomeen. Samaan aikaan Suomen kansatieteen nimitykseksi tuli etnologia. Kentän eriytyminen historiallisessa prosessissa kuvaa tutkimuskohteiden läheisyyttä eri alojen välillä. Etnologiaa voi opiskella nykyäänkin sekä kansatieteen että etnologian nimellä. Esimerkiksi yhdysvalloissa etnologia vastaa suomen kulttuuriantropologiaa.

Etnologian tutkimuskohde

Etnologia tarkastelee kulttuurien ja kansojen perinnettä, etnisyyttä ja identiteettiä. Ote on usein historiallinen, mutta poikkeaa kuitenkin historiasta siinä, että tutkimuskohteena on arkielämä, niin sanottu tavallisen kansan historia ja elämä. Etnologisen otteen historiallisuus on käytännössä sitä, että nykyhetki sidotaan menneeseen.

Edellä esitettyjen tieteenalajakojen mukaisesti etnologia keskittyy Suomen ja suomensukuisiin kansoihin. Kiinnostus on etenkin varhemmin ollut materiaalisessa kulttuurissa ja etnologeilla on ollut tärkeä rooli museotoiminnassa. 1960-luvulla ja sen jälkeen muuttuva kulttuurimaisema on tuonut etnologian kysymyksenasetteluihin yhä voimakkaammin etnisyyden ja identiteetin problematiikan. Yleisiä tutkimuskohteita ovat maaseutu, kaupunkimiljööt ja elämäntavat.

Etnologian tutkimusote

Etnologia on kuvaileva ja vertaileva tutkimusta, jonka keskeinen metodi on etnografinen kenttätyö, joka pitää sisällään esineiden keräilyä ja tutkijan paikan päällä tekemää kulttuurin kuvaamista. Etnografiasta on tullut myös antropologian keskeinen tutkimusote.