Kuinka aloittaa urasuunnittelu?

Urasuunnittelu on jatkuva prosessi ja siksi prosessin aloittamiseen kannattaa uhrata aikaa ja työtä. Urasuunnittelun voit alkaa esimerkiksi seuraavasti:

Käy läpi työhistoriasi. Palauta mieleesi onnistumiset ja epäonnistumiset. Kirjoita ylös, mitä ammatillista ja muuta osaamista olet tarvinnut ja kehittänyt itse kussakin työtehtävässä. Yksilöi tarkasti jokainen osaamisalueesi. Luetteloi osaamisalueesi. Käy läpi harrastuksesi. Kirjoita ylös, mitä kaikkea osaamista olet tarvinnut ja kehittänyt eri harrastustehtävissä. Pane ne edellä mainittuun osaamisluetteloon. Yksilöi uudestaan osaamisluettelo niin että erittelet alakohtaisen ammattiosaamisen, yleiset työelämävalmiudet (tietotekniikkataidot, kielitaito, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, tiimityötaidot, kommunikaatiotaidot ), persoonallisuuden ominaisuudet sekä muut valmiudet Yksilöi uratavoitteesi. Millaisissa työtehtävissä haluaisit toimia? Mitä osaamista haluat käyttää ja kehittää työssä? Minkälaista työympäristöä toivot? Haluatko työskennellä isossa vai pienessä organisaatiossa, pienessä vai isossa yksikössä? Haluatko toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yrittäjänä, vai työntekijänä?

Yhdistämällä uratavoitteet ja osaamisluettelon voit tehdä realistisen arvion siitä, mitä tietyn uravaihtoehdon valinta tarkoittaa käytännössä, mistä asioista kuten työkokemuksesta, kouluttautumisesta tai harrastuksesta olisi hyötyä uravaihtoehdon toteuttamiselle, mitä voimavaroja uravaihtoehto taloudellisesti ja rahallisesti vaatii ja mitä ongelmia uuteen uraan voisi liittyä. Arvion pohjalta voit tehdä valinnan uravaihtoehtojen joukosta, joka vastaa asettamiasi haasteita sekä osaamista ja sen kehittämistä, ja jonka saavuttamiseen voimavarasi riittävät