Mitä työhön perehdytys on?

Uudessa työpaikassa aloittava työntekijä on aina oikeutettu riittävään perehdyttämiseen, jossa työympäristöön ja tehtävään liittyvät menetelmät, vastuut ja mahdolliset terveysvaarat tulevat tutuiksi. Työhön perehdyttämisen tarkoituksena on nopeuttaa uuden työntekijän työvalmiuden saavuttamista ja uudessa tehtävässä kehittymistä. Yleensä perehdytyksestä on ensisijaisesti vastuussa työyksikön tai osaston esimies. Työhön perehdyttämiseen, työnohjaukseen ja henkilöstön kouluttamisesta, sekä mahdollisista kustannuksista vastaa lähes poikkeuksetta työnantaja.

Uusi työntekijä opastetaan työpaikan arkeen, rutiineihin, raportointeihin ja palavereihin, mutta myös työyhteisön historiaan ja yrityskulttuuriin, työorganisaation tulevaisuuteen, tavoitteisiin ja kehittämiseen. Kun työhön perehdyttämisestä on huolehdittu kunnolla, uusi työntekijä oppii työssä tarvittavat taidot nopeammin sekä suhtautuu työyhteisöönsä positiivisemmin, jolloin koko työyhteisö voi paremmin. Samalla virheiden, tapaturmien ja onnettomuuksien määrä vähenee. Perehdyttäminen parantaa sekä työn laatua, tulosta, että asiakastyytyväisyyttä.

Perehdyttämisprosessi pohjaa uuden työntekijän koulutukseen ja aikaisempaan työkokemukseen. Monilla yrityksillä on perehdyttämismateriaalia sisäisessä tietoverkossa, mutta se ei vielä yksin riitä takaamaan onnistunutta perehdyttämistä. Kattavassa perehdyttämisprosessissa järjestetään uuden työntekijän kanssa myös seurantakeskusteluja, jotta saadaan selville, onko tulokas ymmärtänyt kaiken vai tarvitseeko hän lisää tietoa, koulutusta tai ohjaamista.

Jo ennen työsuhteen alkua uuden työntekijän käyttöön voidaan varata työtilat, koneet ja laitteet, tunnuskortit sekä kulkuluvat avaimineen. Myös työyhteisön muiden jäsenten informointi uuden työntekijän tulosta on tärkeää. Uudelle työntekijälle puolestaan voidaan lähettää etukäteen materiaalia yrityksestä, esim. vuosikertomus, esitteitä tai vaikkapa tulevien työtovereiden kasvokuvat.