Kuinka suoriutua uusista tehtävistä kunnialla?

Työn hyvällä suorittamisella tarkoitetaan sen työn tekemistä, mikä on itselle määrätty tai osoitettu niin hyvin kuin mahdollista. Jos työpaikalla on käytössä jonkinlainen työn mittari, on työstä suoriuduttava annetuissa rajoissa. Vastatulleelle annetaan yleensä sopeutumisaikaa, mutta muiden tasolle pitäisi yltää mahdollisimman pian. Epäselvissä asioissa voi kysyä neuvoa omalta esimieheltä. Sellaisia töitä, joihin ei ole koulutettu tai joihin ei ole saanut opastusta, ei saa tehdä. Syynä tähän ovat mm. vakuutukset ja työturvallisuus.Työaikana ei saa tehdä muita töitä tai sellaisia asioita, joihin ei ole lupaa. Esimerkkinä internetin käyttö: työnantaja yleensä erittelee, millä tavalla internetiä saa työajalla käyttää. Pääsääntönä voidaan kuitenkin pitää, että sellaisten sivujen avaaminen työaikana, joilla ei ole työn suorittamisessa tarvittavaa sisältöä, ei ole suositeltavaa. Tietokoneiden turvallisuusmääräykset on syytä ottaa vakavasti, samoin salaiset koodit ja avaimet sekä niiden turvallinen säilyttäminen. Asiakaspalvelussa ensisijaisen tärkeää on ottaa aina asiakkaan tarpeet huomioon.