Minkälaisia haasteita tietotyö asettaa perehdytykselle?

Huippuosaajien löytämisestä ja heidän pitämisestään yrityksen palveluksessa on tulossa yhä keskeisempi menestystekijä. Tietotyön lisääntyminen ja työtehtävien muuttuminen yhä enemmän asiantuntijuutta vaativiksi asettaa isompia haasteita myös työhön perehdyttämiselle.

Työntekijöiden motivoimisen ja sitouttamisen merkitys kasvaa. Epäonnistunut perehdyttäminen voi pahimmillaan johtaa työntekijän lähtöön talosta jo lyhyen ajan kuluttua, mikä voi olla organisaatiolle kohtalokasta aikana, jolloin kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta jatkuvasti kiristyy ja yrityksen imago on entistä tärkeämpi tekijä myös rekrytoinnissa.

Projektimaisen ja verkostomaisen yhteistyön lisääntymisen seurauksena myös yhä useampi ulkopuolinen asiantuntija tai alihankkija tarvitsee perehdyttämistä. Perehdyttäjä on tällöin koko oman organisaationsa edustaja asiakkaaseen päin, joten onnistunut perehdyttäminen on tärkeä edellytys onnistuneelle yhteistyön aloitukselle.