Mitä työnopastukseen kuuluu?

Työnopastus on olennainen osa perehdyttämistä. Siinä opetetaan varsinainen työ, koneiden ja työvälineiden sekä raaka-aineiden oikeat käyttötavat ja mahdolliset turvallisuusmääräykset. Samalla opetetaan oikeat työmenetelmät ja toimintatavat sekä tarvittaessa henkilökohtaisten suojaimien, suojalaitteiden sekä työvaatetuksen oikeat ja turvalliset käyttötavat, huolto sekä säilytys. Turvallisten ja terveellisten työtapojen sekä ergonomisesti oikeiden työliikkeiden ja -asentojen opettaminen on myös tärkeää.Työnopastus on tarpeen, kun

  • työ on tekijälleen uusi tai tehtävät ja työmenetelmät vaihtuvat
  • otetaan käyttöön uusia koneita, laitteita ja aineita tai on kyse harvoin toistuvasta työstä
  • työntekijä palaa pitkän poissaolojakson jälkeen töihin esimerkiksi sairaslomalta, vanhempainvapaalta tai vuorotteluvapaalta
  • työpaikalla on laiminlyöty turvallisuusohjeita, on sattunut työtapaturma tai havaittu jokin ammattitauti
  • aiemmin annetussa työnopastuksessa on havaittu puutteita
Myös tehtävän edellyttämät erityispätevyydet tulee ottaa huomioon ja tarkistaa, kuten esim. työturvallisuus- ja tulityökortti sekä vaadittu työvälineen ajo- tai käyttöoikeus.