Mitä perehdytykseen kuuluu?

Työnantajalla on vastuu huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään riittävän hyvin- työpaikan oloihin, työn oikeanlaiseen suorittamiseen sekä työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin

  • uusien koneiden ja laitteiden toimintatapaan sekä niihin liittyviin työmenetelmiin
  • menettelytapoihin, joita on noudatettava tuotantotoimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa, puhdistettaessa, säädettäessä, huollettaessa sekä koneiden ja laitteiden korjauksessa, häiriö- tai rikkoutumistilanteissa
  • työtehtävissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiin sekä työsuojelusäännösten mukaisiin menettelytapoihin ja varomääräyksiin.
Uusien työntekijöiden lisäksi perehdyttämistä tarvitsevat paitsi kesätyöntekijät ja opiskelijat, myös esimerkiksi vuorottelu- tai perhevapaalla olleet sekä ulkomaankomennukselta palaavat vakituiset työntekijät.

Osa laajempaa yrityksen kehittämistä

Yksittäisten toimenpiteiden sijaan perehdyttämisen olisi oltava kokonaisvaltainen prosessi, joka perustuu yrityksen arvoille, visiolle sekä strategialle. Varsinaisten alkutoimenpiteiden lisäksi siihen tulisi kuulua uuden henkilön vastaanottaminen, suunniteltu perehdyttämisohjelma sekä seuranta. Perehdyttäminen onkin nykyään yhä enemmän osa koko yrityksen toiminnan ja henkilöstön kehittämistä ja osaamisen uudistamista. Pitkällä aikavälillä toimiva ja ajanmukainen perehdyttämisprosessi edellyttää sen jatkuvaa kehittämistä.