Miksi hankkia pätevyys useampaan ammattiin?

Nykypäivänä ei ole ollenkaan harvinaista, että ihmisellä on elämänsä ja työuransa aikana useampia ammatteja. Keskivertosuomalaisella on elämänsä aikana noin 2-3 eri ammattia. Yleensä ammattiin liittyy opiskelua ja suuntautumista. Erikseen ovat vielä työpaikat, jotka eivät vastaa tekijöiden omaa ammattia lainkaan.Ennen 90-luvun alun lamaa oli normaalia, että samassa työpaikassa viihdyttiin vuosikymmenestä toiseen. Tuohon aikaan työkokemus rinnastettiin opintoihin tasavertaisemmin ja monella puuttuikin kokonaan varsinainen koulutustausta omaan työhön. Työ opittiin sitä tekemällä ja tekemistä arvostettiin.

Nykyajan työelämään on liitetty käsite elinikäinen oppiminen, joka tässä tilanteessa tarkoittaa jatkuvaa kouluttautumista, alan eri puolien oppimista, tai useampien ammattien opiskelua. Nämä ovat kilpailun synnyttämiä keinoja, joilla nykyajan työnhakija voi erottua muista hakijoista. Sillä jolla on useampi ammatti on myös mahdollisuus valita erilaisten työpaikkojen väliltä.

Ihmisillä on usein tarve oppia koko ajan uusia asioita. Toiset ihmiset ovat myös luonteeltaan levottomampia kuin muut, ja he tarvitsevat uusia kokemuksia myös työnsä ja ammattiensa kautta. Heille jatko- tai muuntokoulutukset sekä alanvaihdot ovat myös työtehokkuuden ja virkeyden kannalta merkittäviä.

Joskus uuden ammatin hankkiminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi työttömyyden aikana, kun oman alan töitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai oma kouluttautuminen vaikuttaa riittämättömältä. Toisaalta nykyajan nuori työvoima varmistaa joskus jo opiskeluaikanaan työllistymismahdollisuuksiaan eri alan opintoja yhdistämällä.

Yhden ammatin omaavat ihmiset turvautuvat entistä useammin jatkokoulutuksiin ja taitojen päivittämiseen. Ne taas, joilla on monta eri ammattia ovat harvemmin yhtä syventyneitä johonkin tiettyyn osa-alueeseen, mutta pärjäävät monipuolisuudellaan. Joissakin tapauksissa on myös niin, että uusi ala on syntynyt useamman eri ammatin yhdistelmästä. Tällaisiin uusiin työpaikkoihin ei ole suoraa koulutusta vaan pätevyys on hankittava opiskelemalla useita aloja yhtä aikaa tai peräjälkeen.