Miten Lupaus eroaa Tikkipokasta?

Tässä korttipelissä pitää olla vähintään kolme pelaajaa, jotta peli olisi mielekästä. Pelin idea on siinä, että pitää arvioida, montako tikkiäkierrokselta pystyy ottamaan.

Pelin kulku

Ennen pelin alkua päätetään, montako kierrosta pelataan. Jos pelataan kymmenen kierrosta, jaetaan pelaajille ensimmäisellä kierroksella kymmenen korttia. Jos pelataan vaikka kuusi kierrosta, jaetaan ensimmäisellä kierroksella kuusi korttia.

Yksi pelaajista on kirjanpitäjä, joka merkitsee lupaukset paperille jokaisen pelaajan pistesarakkeeseen. Jakajan vasemmalla puolella istuva aloittaa kertomalla, montako tikkiä arvioi saavansa tällä kierroksella. Jos kortteja on jaettu kymmenen, pelaaja voi luvata 0-10 tikkiä. Jokaiselta pelaajalta kysytään vuorotellen lupaukset. Jakaja lupaa viimeisenä. Jos muiden lupausten yhteissumma on vaikka 9, jakaja ei voi luvata yhtä tikkiä, sillä lupausten yhteissumma ei saa olla pelattavien korttien määrä.

Seuraavassa taulukossa on esimerkki ensimmäisestä kierroksesta.

Maija Janne Ville Terhi
4 3 0 5

Tämän jälkeen pelataan kierros siten, että eniten luvannut saa aloittaa. Jos kaksi pelaajaa on luvannut saman määrän, aloittaa jakajasta laskettuna näistä ensin tuleva. Jokainen yrittää saada kierroksella lupaamansa tikkimäärän. Jos pelaaja jää alle lupauksensa tai menee sen yli, hän ei saa yhtään pistettä, eli lupausmerkintä vedetään yli. Jos pelaaja saa saman verran tikkejä, kuin on luvannut, lupausmerkintään lisätään ykkönen luvatun numeron eteen, eli kuten seuraavassa.

Maija Janne Ville Terhi
14 3 10 5

Ville ei saanut yhtään tikkiä, kuten lupasikin, joten hän sai kierrokselta kymmenen pistettä. Maija sai pisteitä neljätoista, koska lupasi neljä tikkiä enemmän kuin Ville ja sai pidettyä lupauksensa. Janne ja Terhi jäivät joko alle tai menivät lupauksensa yli ja jäivät ilman pisteitä.

Tämän jälkeen pelataan seuraava kierros, jonka jakajana toimii edellisen kierroksen jakajan vasemmalla puolella istuva. Nyt jaetaan yhdeksän korttia. Pelissä toimitaan, kuten edelliselläkin kierroksella, mutta jakajan täytyy huomata, että lupaussummien yhteismääräksi ei saa tulla yhdeksän. Seuraava kierros merkitään edellisen alle kirjanpitoon.

Maija Janne Ville Terhi
14 3 10 5
13 2 14 11

Kierroksia pelataan ykköseen asti. Viimeisellä kierroksella lupausten yhteenlaskettu summa ei saa olla 1. Yleensä jakaja joutuu aina sanomaan ykkösen, koska saa luvata viimeisenä ja koska muut lupaavat nollan ja yksi hyvän kortin omaava ykkösen jo ennen jakajaa.

Kun viimeinen kierros on pelattu, lasketaan yhteen kierrosten pistesaalis. Pelin voittaa eniten pisteitä saanut pelaaja.