Pasianssi

Jaetaan neljä korttia riviin kuvapuoli ylöspäin. Jos näkyvissä on kaksi samaa maata olevaa korttia, saa niistä poistaa pienemmän. Ässä on korkein kortti ja kakkonen pienin. Jos näkyvissä on useampia kuin kaksi samanarvoista korttia, pelaaja saa poistaa ensin pienimmän ja sen jälkeen jälleen pienimmän, kunnes yksi kortti kutakin maata on näkyvissä.Poiston jälkeen jaetaan jälleen uudet neljä korttia edellisten päälle ja tyhjentyneille paikoille. Poistetaan taas pienimmät kortit. Näin jatketaan, kunnes käsipakka on loppunut.Tyhjentyneeseen paikkaan saa siirtää päällimmäisen kortin jostakin muusta asetelman pakasta ennen uusien käsipakkakorttien jakamista. Tällä voi usein estää pasianssin kulun pysähtymisen. Pelin jatkumiseen on mahdollisuuksia niin kauan kuin saa joka kerran tyhjentyneeseen paikkaan siirretyn kortin poistetuksi pienimpänä näkyvissä olevana asianomaisen maan korttina. Läpimenoa estää ässien liian aikainen esille tuleminen. Pasianssin kulun pysähtymisen voi estää ässien siirtämisellä tyhjille paikoille, kun se on mahdollista.Pasianssin läpimeno: Kun käsipakka on käyty kerran läpi, pitäisi jäljellä pöydässä olla vain neljä ässää, suurimmat kortit. Tällöin pasianssi on mennyt läpi.