Keitä Vestan neitsyet olivat?

Vesta oli kodin ja avioliiton suojelija. Vestan neitsyet olivat olennainen osa muinaisroomalaista vestaalijärjestelmää. He olivat Vestan jumalattaren papittaria. Samanaikaisesti heitä oli kuusi ja heidän tärkein tehtävänsä oli huolehtia ikuisesta tulesta, jota poltettiin kotilieden ja maaviljelyksen sekä myös hedelmällisyyden kunniaksi. Heidän tehtävänsä oli uskonnollinen, poliittinen ja moraalinen. Aikaa myöten Vesta-kultti kehittyi myös koko Rooman valtion suojelijaksi.Vestaalit olivat pyhiä, mutta heidän pyhyytensä ei liittynyt heidän naiseuteensa, vaan pyhään tuleen ja jumalalliseen välitystehtävään. Varsinkin kriisiaikoina roomalaiset uskoivat vestaalien merkitykseen. Esimerkiksi poliittiset viestit välitettiin mielellään Vestan neitsyiden kautta, mutta toisinaan vestaalit joutuivat myös syyttöminä tuomituiksi, esimerkiksi huonon sotamenestyksen vuoksi. Näin kävi muun muassa, kun roomalaiset hävisivät 216 eKr. karthagolaisille Cannaen taistelussa. Tappiota pidettiin neitsyiden huonon elämän seurauksena. Vestan neitsyiden rangaistus oli elävältä hautaaminen. Myös pyhä tulen sammuminen oli rangaistava teko, siitä neitsyt selvisi toisin pelkillä raipaniskuilla.

Vestan neitsyet valittiin jo lapsina 6. ja 10. ikävuoden välillä. Valinta oli kunnianosoitus vestaaliksi valitun tytön perhettä kohtaan. Vestaaliksi valitut naiset olivatkin usein ylhäistä syntyperää. Vestan neitsyeksi valitun tuli viettää Vestan temppelissä 30 vuotta elämästään. Tuona aikana heidän tuli sitoutua naimattomuuteen. Ensimmäiset kymmenen vuotta neitsyet opettelivat riittejä ja palvontamenoja, keskimmäiset kymmenen palvelusvuottaan he vartioivat pyhää tulta ja suorittivat vestaalille kuuluvia palvonta- ja uhritehtäviä. Viimeisenä kymmenenä palvelusvuotenaan he opettivat uusia Vestan neitsyitä. Vestaalikauden jälkeen he olivat vapaita avioitumaan ja hankkimaan lapsia niin halutessaan.

Vestaaleilla oli monia etuoikeuksia verrattuna tavalliseen naiseen. He eivät tarvinneet holhoojaa ja saivat tehdä testamentinkin itse.