Suomen asuttaminen jääkauden jäkleen

Viimeksi olleen jääkauden vetäytyessä luoteeseen noin 10 000 vuotta sitten, jään karkottamat kasvit ja eläimet alkoivat vähitellen palautua Suomen alueelle. Koivu oli puista ensimmäinen, joka kotiutui takaisin. Myös ensimmäiset ihmiset tulivat koivumetsäiseen maahan. Koivua seurasivat mänty ja leppä. Jalot lehtipuut kotiutuivat viimeisenä.

Vanhimpien asuinpaikkojen sijoittuminen

Vanhimmat jääkauden jälkeiset asuinpaikat sijoittuvat Itämeren Yoldia- vaiheen loppuun ja Anclus- vaiheen alkuun eli varhaiselle mesoliittiselle ajalle 8 500–7 500 eKr. Kaikkiaan näitä varhaisimpia asuinpaikkoja on löydetty yli 200 ja ne sijoittuvat lähes kaikki nyky-Suomen sisämaahan, Etelä-Suomesta aina Lappiin asti.

Vanhimmat asutukseen liittyvät löydöt

Vanhin asutukseen liittyvä löytö on Karjalan kannakselta löydetty Antrean verkko, joka on ajoitettu noin 10 300 vuotta vanhaksi. Seuraavaksi vanhimmat löydöt ovat Heinolan reenjalas ja Kirkkonummelta löydetty hirvenluinen tuura. Molemmat löydöt on ajoitettu noin 9 900 vuotta vanhoiksi.

Suomen alue asutettiin kahdesta ilmansuunnista

Etelästä päin tulivat Kundan, ja Swidrykin kulttuurien piiristä ihmisiä. Idästä ja ehkä myös pohjoisesta tulivat saamelaisten rodulliset esi-isät, Komsa-kulttuurin edustajat. Hyvin todennäköistä on, että nämä pienilukuiset asukasryhmät sulautuivat toisiinsa suomalais-saamelaiseksi alkuväestöksi. Tätä pitkää kulttuurijaksoa 8000–5300 eKr. kutsutaan Suomusjärven kulttuuriksi.

Mutta todennäköisesti myöhemmin Etelä-Suomen alueelle virtasi uutta asutusta, joka mahdollisesti oli samaa alkusuomalaista kulttuuria kuin aikaisemminkin tullut, mutta he saattoivat olla myös indoeurooppalaisia tai germaaneja. Tämän uuden asutuksen vaikutus ei ulottunut Sisä- ja Pohjois-Suomen asutukseen, joka puolestaan oli aktiivisessa yhteydessä pohjoisen alueen saamelaisväestöön. Näin suomalaisten ja saamelaisten rodullinen ja kielellinen eriytyminen palautui. Mutta varsin todennäköistä on, että kummankin ryhmän nykyisissä edustajissa nykysuomalaisissa ja -saamelaisissa on vanhimpien Suomen alueelle muuttaneiden ihmisten geeniperimää.