Suomen ensimmäsiten asukkaiden jäännökset Susiluolassa?

Viimeksi ollut 110 000 vuotta kestänyt Veiksel-jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Jääkautta edeltäneenä aikana Suomessa esiintyi suurimmaksi osaksi samoja eläimiä ja kasveja kuin nykyisinkin, mutta mukana oli myös nykyisin sukupuuttoon kuolleita lajeja, esimerkiksi mammutit.

Susiluola

Suomen alueelta on löydetty ihmisen jättämiä jälkiä myös jääkautta edeltävältä ajalta. Kristiinankaupungin lähistöllä olevasta Susiluolasta on löydetty noin 200 kiviesinettä ja 600 iskentäjätettä. Luolasta löytynyt tä materiaalia ei ole riittävästi, jotta siitä voisi tehdä tarkempaa typologista luokittelua. Mutta niiden iskentätekniikka on lähellä Moustérian-kulttuuria. Jääkautta edeltävälle ajalle kuuluvaa luumateriaalia luolasta ei ole vielä löydetty. Fennoskandian alueelta ei ole muualta löydetty merkkejä jääkautta edeltävästä ihmisasutuksesta.

Asutuksen jäänteiden on arveltu kuuluvan Euroopaa 300 000–30 000 vuotta sitten asuttaneelle neandertalinihmiselle. Jos täällä ihmisiä tuolloin asui, he joutuivat ilmaston kylmenemisen myötä väistymään Keski- ja Etelä Eurooppaan. http://www.nba.fi/fi/susiarkeologia