Mitä aikakaudet ovat?

Kirjoitustaitoa edeltänyt aika eli esihistoria jaotellaan pääjaksoihin sen mukaan, mikä oli kyseisen aikakauden tärkein raaka-ainemateriaali työkalujen ja aseiden valmistamisessa. Pääjakson tarkemmassa alakausiksi jaottelussa on apuna käytetty teknologian, kulttuurihistorian tai talouden murrosvaihetta.

Aikajaksot

Varhaisin ihmiskunnan esihistorian pääjakso on kivikausi, joka puolestaan jaotellaan paleoliittiseen eli vanhempaan kivikauteen, mesoliittiseen eli keskikivikauteen ja neoliittiseen eli nuorempaan kivikauteen. Kivikaudesta seuraava pääjakso on pronssikausi, joka myös jaotellaan nuorempaan ja vanhempaan pronssikauteen. Joillakin alueilla kivikauden ja pronssikauden väliin voidaan vielä hahmottaa kuparikausi, jota kutsutaan myös kakoliittiseksi kaudeksi. Viimeinen historiallista aikaa edeltävä pääjakso on rautakausi.

Kehitys ei kulkenut kaikkialla samaan tahtiin

Arkeologisten tutkimusten avulla on havaittu, että kehitys ei ole ollut kaikkialla yhtenäistä. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa ei ole ollut paleoliittisen kauden asutusta, koska alueella oli samaan aikaan jääkausi. Afrikasta taas ei ole löydetty pronssikautisia kulttuureita, vaan siellä kehitys siirtyi kivikaudesta suoraan rautakauteen. Myös kausien ja vaiheiden aikarajat vaihtelevat eri alueilla. Esimerkiksi raudan valmistus keksittiin toisella vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua Etu-Aasiassa, mutta Pohjois-Euroopassa taito hallittiin 500 eKr.