Mitä arkeologia tutkii?

Arkeologia-sana on muinaisen kreikan sanasta arkhaiologí, joka tarkoittaa muinaisajan kertomuksia, muinaistarustoa, historiaa. Arkeologia-tiede tutkii ihmisen historiaa lajin kehityshistorian alkuajoista aina tämän päivän tapahtumiin asti. Arkeologia on osa antropologiaa, joka on ihmisen tieteellistä tutkimusta sen laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. Antropologit tutkivat ihmistä biologisena organismina ja olentona, jolla on selvästi muista maapallon olennoista erottuva piirre, kulttuuri.

Mitä arkeologia tutkii

Arkeologia tutkii ihmiskunnan menneisyyttä lähinnä aineellisten jäännöksien perusteella. Arkeologinen tutkimus kohdistuu siis pääasiassa niihin ajanjaksoihin ja tapahtumiin, joista ei ole olemassa asiakirjalähteitä. Arkeologia pyrkii rakentamaan uudelleen, ihmisen jälkeen jättämistä jäännöksistä, kuvan menneestä kulttuurista tai tapahtumasta. Koska varhaisten asiakirjojen merkinnät ovat usein varsin niukkoja, arkeologinen tutkimus jää monien kulttuurien tutkimuksen päätietolähteeksi aina klassiselle ja joskus jopa keskiajalle saakka. Arkeologisia löytöjä tutkiessa, arkeologit käyttävät myös muiden tieteiden, kuten geologian, kasvitieteen, kemian, kulttuuriantropologian, taidehistorian, uskontotieteen ja sosiologian tutkimustuloksia apuna.

Arkeologisessa tutkimuksessa erotetaan eri linjoja

Esihistoriallinen arkeologia tutkii esihistoriaa, varhaisemmista ihmisistä historiallisen ajan alkuun. Klassinen arkeologia tutkii klassisen vanhan ajan, antiikin ja myöhäisantiikin korkeakulttuuria, kreikkalais-mykeneläistä ja kreikkalais-roomalaista kulttuuria. Klassinen arkeologian tutkimuksen katsotaan alkaneen 1400-luvun Italiassa. Historiallinen arkeologia tutkii historiallisen ajan arkeologista aineistoa. Lisäksi on vielä etnoarkeologia, mikä tutkii elävien yhteiskuntien toimivuutta menneiden yhteisöjen tulkitsemiseksi. Nämä päähaarat sisältävät luonnollisesti lukuisia erikoistumisaloja, kuten vanhan- ja uuden maailman arkeologia, keskiajan arkeologia, kirjallisuusarkeologia, teollisuusarkeologia, vedenalainen arkeologia, kokeellinen arkeologia, egyptologia, assyrologia ja monia muita.