Millaisia ovat musiikkipedagogisen tutkimuksen kohteet?

Musiikkipedagogiikka-termin määritelmä

Tutkimuskohteet määräytyvät sen mukaan missä, mitä, millaista musiikkia ja keille opetetaan:

  • oppilaitosten ja -järjestelmien tarpeisiin ja toisaalta näiden vaikutuksiin keskittyvä tutkimus
  • opetettavan aineksen mukainen pedagoginen ja didaktinen tutkimus
  • ohjelmistolähtöinen pedagoginen tutkimus
  • ikä- ja erityispedagoginen musiikitieteellinen tutkimus
Musiikkipedagoginen tutkimus poikkitieteellisen ja -taiteellisen tutkimuksen osapuolena