Mitä tarkoitetaan tieteen- ja taiteenvälisyydellä?

Tieteen- ja taiteenvälisyydestä puhuttaessa tarkoitetaan periaatteessa samaa kuinpuhuttaessa tieteidenvälisyydestä: jälkimmäisessä toiminnan osapuolina ovat eri alojen tieteet, edellisessä tieteen kumppanina on jokin taiteen ala.

Tieteen- ja taiteenvälisessä tutkimuksessa tieteellisen tarkastelun kohteena on jokin taiteeseen liittyvä ilmiö, ja tutkimuksen tuloksia saatetaan käyttää joko taiteellisen toiminnan apuna, jolloin tieteen voi ajatella toimivan taiteen aputieteenä (samoin kuin esimerkiksi matematiikka toimii monien muiden tieteiden aputieteenä) tai taiteesta löytyy jokin ilmiö, jota voidaan käyttää simuloimaan tieteellisessä tutkimuksessa kyseistä ilmiötä laajemmaltikin. Jälkimmäisessä tilanteessa taidetta voidaan pitää tieteen ”aputaiteena”.

Esimerkkejä edellisistä

Esimerkkejä yleishyödyllisistä tuloksita, joita on saavutettu taiteen- ja tieteenvälisenä yhteistyönä