Mitä ovat tekniset tieteet ja missä niitä tutkitaan?

Mikä on teknillisen tutkimuksen tarkoitus

Teknillisten tieteiden tutkimuksen tarkoitus on luoda - pääosin luonnontieteellisen perustutkimuksen tuloksia soveltaen - laitteita ja menetelmiä, joilla voidaan edistää sekä yksilöiden selviytymistä ja hyvinvointia erilaisissa elämän tilanteissa että yhteisön ja yhteiskunnan erilaisten toimintojen ja organisaatioiden kehittymistä.

Missä teknillisiä tieteitä tutkitaan ja missä niitä voi opiskella

Maamme vanhin teknillinen korkeakoulu TKK on Espoon Otaniemessä. Teknillinen yliopisto on sekä Tampereella että Lappeenrannassa. Teknillinen tiedekunta on sekä Oulun että Vaasan yliopistossa. Åbo Akademissa on lisäksi ruotsinkielinen kemiallis-teknillinen tiedekunta. Ammatilliset tutkintonimikkeet näistä valmistuvilla opiskelijoilla ovat arkkitehdin ja diplomi-insinöörin tutkinnot.

TKK:lla, joka on yksiköistä suurin, on seuraavat osastot, jotka kukin jakautuvat vielä ainekohtaisiin laboratorioihin: arkkitehtiosasto, automaatio- ja systeemitekniikan osasto, kemiantekniikan osasto, maanmittausosasto, materiaalitekniikan osasto, puunjalostustekniikan osasto, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, sähkö- ja tietotekniikan osasto, teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto, tietotekniikan osasto sekä tuotantotalouden osasto.