Mitä ovat käyttäytymistieteet ja missä niitä tutkitaan?

Käyttäytymistieteellisen tutkimuksen tavoitteet

Käyttäytymistieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on hankkia tietoa kasvun, kehityksen, oppimisen ja käyttäytymisen mekanismien ymmärtämiseksi. Tätä tietoa käyttäytymistieteet laajentavat kumuloituvasti tutkimuksissa, joilla luodaan yksilöiden ja yhteiskunnan eri organisaatioiden kehittämiseen tähtääviä organisaatiomalleja ja koulutuksellisia metodeita.

Missä käyttäytymistieteitä tutkitaan ja missä niitä voi opiskella

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta on Helsingin yliopiston uusia tiedekuntia, jotka syntyivät aineiden uusjaon myötä. Siihen on siirretty mm. entisestä historialliskielitieteellisestä tiedekunnasta psykologia ja kasvatustieteellisestä tiedekunnasta kasvatustiede. Nykyisen tiedekunnan laitoksia ovat kasvatustieteen laitos, kotitalous-ja käsityötieteen laitos, psykologian laitos, puhetieteiden laitos ja soveltavan kansantieteen laitos.

Tiedekuntaan kuuluvat lisäksi kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, koulutuksen arviointikeskus ja yliopistopedagogiikan tutkimus-ja kehittämisyksikkö.

Ammatillisen koulutuksen tärkein ammattiin johtava koulutus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tapahtuu Helsingissä soveltavan kasvatustieteen laitoksella, jossa koulutetaan opettajia sekä peruskouluun, lukioon että varhaiskasvatukseen. Jyväskylän yliopistossa, missä opettajanvalmistuksella on erityisen pitkät ja kunniakkaat perinteet, alan tiedekuntana on edelleen kasvatustieteellinen tiedekunta, samoin kuin Turun, Joensuun, Lapin, Oulun ja Tampereen yliopistossa. Ruotsinkielisen opettajanvalmistuksen kotitiedekuntana on Åbo Akademin kasvatustieteellinen tiedekunta, joka sijaitsee Vaasassa.