Mitä ovat kauppatieteet ja missä niitä tutkitaan?

Mikä kauppatieteellisen tutkimuksen tarkoitus

Kauppatieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kaikkia liiketoimintaan liittyviä ilmiöitä ja niihin liittyviä lainalaisuuksia kaikenlaisen yritystoiminnan ja talousorganisaatioiden kehittämiseksi ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi niin yksilön kuin yhteisöidenkin tasolla. Kauppatieteiden tutkimus- ja koulutusalueita ovat organisaatiot ja johtaminen, markkinointi, taloushallinto, rahoitus, kauppaoikeus, kansantalous, yrittäjyys ja vakuutustiede.

Missä kauppatieteitä tutkitaan ja missä niitä voi opiskellaä

Kauppatieteitä voi Suomessa opiskella Helsingin ja Turun kauppakorkeakoulussa, Hankenilla tai Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Joensuun ja Jyväskylän yliopistossa, Kuopion, Oulun ja Tampereen Yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimusalueita ovat johtaminen, laskentatoimi, markkinointi ja yleinen taloustiede. Hankenin aineita ovat yrittäjyys ja yrityksen johto, taloudellinen politiikka, yritysjohto ja organisointi, kauppaoikeus, tietojenkäsitelyoppi, logistiikka ja yritysmaantiede, markkinajohtaminen ja kansantalous.

Kauppakorkeakouluista valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja, -maistereita ja jatko-opinnoista kauppatieteen lisensiaatteja ja tohtoreita.