Mitä ovat valtiotieteet ja missä niitä tutkitaan?

Mikä on yhteiskunta- ja valtiotieteellisen tutkimuksen tarkoitus

Yhteiskunta- ja valtiotieteitten keskeisenä tavoitteena on kartoittaa ihmisten ja heidän muodostamiensa erisuuruisten yhteisöiden keskinäisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia. Se, mihin tutkimuskokonaisuuteen ja yksittäiseen tieteenalaan mikin yksittäinen tutkimus ja tutkimuskokonaisuus kuuluu, on sopimusvaraista ja perustuu tutkimukselle kussakin tapauksessa asetettuihin tavoitteisiin, tutkimuksissa käytettyihin menetelmiin ja asetelmiin sekä siihen millainen organisaatio tutkimuksen kotiyliopistossa on käytettävissä.

Missä valtiotieteitä ja yhteiskuntatieteitä tutkitaan ja missä niitä voi opiskella

Helsingin yliopistossa on valtiotieteellinen tiedekunta. Sen laitoksia ovat kansantaloustieteen laitos, kehitysmaatutkimuksen laitos, käytännöllisen filosofian laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, sosiaalipsykologian laitos, sosiologian laitos, viestinnän laitos, yhteiskuntapolitiikan laitos, yleinen valtio-opin laitos sekä Svenska social- och kommunalhögskolan.

Turussa Åbo Akademissa on taloudellisen valtiotieteen laitos. Siellä on omina tutkimusaloinaan naistutkimus ja kehitysmaatutkimus.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on Joensuun yliopistossa, Jyväskylän yliopisotssa, Kuopion yliopistossa, Lapin yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Turun yliopistossa. Alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta on lisäksi ainakin Kuopion yliopiston informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnassa, Vaasan yliopiston hallintotieteiden tiedekunnassa ja Åbo Akademin taloudellis-hallinnollisessa tiedekunnassa.