Mitä maatalous- ja metsätieteet ovat, mitä ne tutkivat ja missä laitoksissa?

Maatalous-metsätieteellisen tutkimuksen tavoite

Maatalous-metsätieteellisen tutkimuksen tavoitteena on, Helsingin yliopiston tiedekunnan esittelysivujen mukaan, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä tutkimuksen ja opetuksen keinoin.

Missä maatalous-metsätieteellisiä aineita voi opiskella ja missä niitä tutkitaan

Suomen ainoa maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on Helsingissä, maan suurimmassa kaupungissa. Joensuussa on lisäksi metsätieteellinen tiedekunta, jossa koulutetaan metsänhoitajia ja tehdään metsäntutkimusta.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitoksia ovat agroteknologian laitos, elintarviketeknologian laitos, kotieläintieteen laitos, metsäteknologian laitos, metsäekonomian laitos, metsävarojen käytön laitos, soveltavan biologian laitos, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos sekä taloustieteen laitos.