Paul Cézanne

Kuka oli Paul Cézanne?

Paul Cézanne (1839–1906) on yksi impressionistisen tyylikauden erikoislaatuisista edustajista. Tietyllä tavalla hän seurasi impressionistista, tai ehkä paremmin jälki-impressionistista tyyliä, mutta ei koskaan täysin allekirjoittanut kaikkia tyylillisiä periaatteita ja piti kiinni hyvin tunnistettavasta tyylistään. Paul Cézanne tunnetaan parhaiten kaihoisista maalauksistaan, joissa hän kuvaa kerta toisensa jälkeen Mont Sainte-Victoiren rinteitä. Lisäksi hänet tunnetaan hänen taiteilijauransa myötä kehittäneestä kolmiulotteisuuden tekniikastaan.

Paul Cézanne syntyi Aix-en-Provencessa, Etelä-Ranskassa. Opiskeluistaan ja isänsä vastustuksesta huolimatta Cézanne uskaltautui taiteilijan tielle, sai siihen isältään taloudellisen turvankin ja ajautui pian impressionistiaikalaistensa seuraan. Erityisestä taiteellisesta otteestaan johtuen Cézanne ei saanut yleistä hyväksyntää, mikä saikin hänet hieman myöhemmin palaamaan kotimaisemiinsa omaa taiteellista ilmaisuaan kehittämään.

Taiteellisesti Cézannen tyyli muodostaa jatkumon, vaikkakin jaksottaisen sellaisen. Cézannen teokset heijastavat jatkuvaa paremman ilmaisutavan etsintää ja pyrkimystä löytää ideaalinen yhdistelmä impressionistiselle hetkellisyydelle ja älylliselle muodolle sekä taiteen ikuisuuskysymykselle, kuinka tallentaa pala maailmaa kankaan tasaiselle ja rajatulle pinnalle. Siinä missä impressionistit olivat tottuneet maalaamaan sen, minkä näkivät, Cézanne kulutti suunnattoman määrän energiaa ja aikaa näkemänsä ajattelemiseen. Cézannen taidetta tulisikin ehkä tarkastella tietoisena hänen älyllisistä pyrkimyksistään.

Millaisiin tuloksiin Cézanne ajattelullaan sitten pääsi? Cézannen maalaukset perustuvat rikkaiden värien, väripintojen, tasojen ja siveltimenvetojen varsin harkittuun sommitteluun ja symmetriaan. Maalaukset muuttuivat Cézannen kehityksen myötä yhä geometrisemmiksi ja jopa jäykemmiksi. Erityisesti teosten joskus arkkitehtoniseksi kutsuttu sommitelmallisuus ja monumentaalisuus muotoutuivat iän myötä. Cézanne maalasi erilaisia ihmiskuvauksia, mutta hänen suosikkiaiheitaan olivat erilaiset perinteiset asetelmat. Viimeiset taiteilijavuotensa Cézanne omisti tutkielmille Mont Sainte-Victoiren vuorenrinteistä. Näissä töissä Cézanne pelkisti värimaailman ja yksityiskohtaisen kuvauksen. Työt ovatkin täydellisen yksinkertaisin keinoin toteutettuja samalla moniulotteisia luonnon kuvauksia.

Vaikka Cézanne ei saanutkaan helpolla aikalaistensa siunausta, on hänen merkityksensä 1900-luvun taiteelle ollut suunnattoman suuri. Cézannen taiteen suorimmat lainat löytyvät fauvistien (esim. Matisse) ja kubistien(esim. Picasso) taiteesta.