Millaisia totuuksia ihmisestä on lausuttu?

Suomessa elää 5 miljoonaa ihmistä. Elääkseen suomalainen ihminen tarvitsee ravintoa, juomaa, asunnon ja sosiaalisia suhteita, rakkautta ja hyväksyntää. Tosin nämä tarpeet vaihtelevat yksilökohtaisesti. Ihmisestä, olemuksesta, tarkoituksesta, synnystä ja päämäärästä on loputtomasti lausuttu yleismaailmallisia totuuksia:

  • ”Ihmisen luonnollinen tila on terveys. Voimme itse vahvistaa parantavaa voimaamme ja saada sitä kautta pitkän, terveen elämän”, kirjailija Susanna Ehdin on sanonut.
  • Ihmisellä on vapaus valita: ”Mitä suuhunsa panee, kuntoileeko kolmisen kertaa viikossa, juoko litran päivässä vettä ja pitää aineenvaihduntansa kunnossa - sijoittaako varansa terveyspankkiin”, sanoo Matti ja Maija Meikäläinen.
  • ”Ihminen on Darwinin kehittämän evoluutioteorian mukaan polveutunut kädellisistä apinoista ja kävelee kanta-astuen. Ihmisellä on kaksi biologista sukupuolta, mies ja nainen. Ihmisten keskipituus on n. 167 cm ja he elävät noin 65-vuotiaiksi.”
  • Luterilaisen etiikan mukaan ihminen ei elä eläinten tavoin vain animaalisten ehtojen alaista elämää, vaan myös spirituaalista elämää. Tämä merkitsi osallisuutta Jumalaan ja kuolemattomuuteen. Ihminen tunsi täydellisesti Jumalan tahdon ja kykeni toimimaan sen mukaisesti suhteessa Jumalaan, lähimmäiseen ja muuhun luomakuntaan.
  • Ihmisen sanotaan olevan pohjimmaltaan hyvä.
  • Filosofi Bertrand Russel rohkaisee meitä julistaessaan: ”Nyt ihminen tarvitsee pelastuakseen vain yhtä: ilolle avointa sydäntä. Hänen täytyy nostaa silmänsä ja sanoa: Minä en ole kurja syntinen.” Russelin oppeja noudattaen olisi aamuharjoiteltavaa. Nouskaamme joka aamu ja sanokaamme se peilin edessä ääneen, niin ja katso; olemme iloisempia, terveempiä ja rohkeampia ihmisiä.
  • Ihminen on elävä olento ja osa luontoa. Elävä ihmisruumis koostuu samoista alkuaineista kuin muukin elävä luonto. Ympäristötekijät vaikuttavat ihmiseen samoin kuin muuhunkin.
  • Mitkä ovat ihmiset uhat? Ihmisen elimistöön kohdistuu jatkuvasti ulkoisia uhkatekijöitä. ”Perinteisiä hyökkääjiä” ovat olleet erilaiset elävät taudinaiheuttajat. Nyky-yhteiskunnassa ovat lisäksi erilaiset taudinaiheuttajien torjuntaan suunnatut toiminnat uhkina. Onko uhkien määrä kasvanut? Ovatko haitat kasvaneet.
  • Ihmisen elämään kuuluu syntymä, kasvu ja kuolema. Nyky-yhteiskunnassa kuolema on hyvin piilotettu ja sanotaan, että nykyään länsimaalaiset ihmiset pelkäävät kuolemaa yli kaiken.