Mitä on vapaaehtoistyö?

Onko maailma, jossa jokainen ajattelee vain omaa hyvinvointiaan hyvä maailma elää? Ihmisellä on velvollisuuksia toisia ihmisiä kohtaan. Vastuuta on osattava kantaa myös oman elinpiirin ulkopuolisesta elämästä. Kadulla melskaavat ja juopottelevat alaikäiset nuoret elävät monille vain lehtien rikosselostuksissa. Nälkää näkevät Pietarin katulapset ovat olemassa jossain kaukana oman elinpiirin ulkopuolella. Yksinäiset vanhukset, jotka seuraavat ulkopuolisina elämää ikkunoidensa takaa, eivät ole olemassa kuin sosiaalityöntekijöiden ammattiartikkeleissa. Kuitenkin kaikki tapahtuu samassa yhteisessä ihmisten maailmassa. Vapaaehtoistyö ei ole vain vastuun kantoa vaan se voi tuottaa yhteisöllistä maailmaan kuulumisen tunnetta.

Tiedotusvälineet ja eri mediat jakavat paljon tietoa elämisen surkeudesta ja ne voivat herättää ahdistusta. Surkeus ja kurjuus halutaan unohtaa ja on helppo sulkea silmänsä ja korvansa ikäviltä asioilta. Samalla voi kuitenkin jäädä huomaamatta se apu, jota vapaaehtoistyöntekijät antavat vähempiosaisille. Myös paljon hyvää ja positiivista liittyy surkeuden uutisointiin.

Kurjuus on asia, jota kukaan ei varmasti halua elämäänsä. Muiden kurjuus saattaa tuntua ahdistavalta ja kurjuuden mittasuhteet saattavat järkyttää. Kysymys on aina yksittäisistä ihmisistä, vaikka tilastot kertoisivatkin massoista. Vapaaehtoistoiminta vaatii aikaa, jota nykyihmisellä tuntuu olevan aina vain vähemmän.

Vapaaehtoistyöhön liittyy monia ennakkoluuloja. Kynnys ottaa yhteyttä vapaaehtoistyötä harjoittaviin järjestöihin voi olla suuri. Kiinnostus voi törmätä epävarmuuteen. Omia kykyjä olla ”pätevä vapaaehtoinen” aliarvioidaan. Kuitenkin suurin osa vapaaehtoistoimintaa tapahtuu vapaaehtoisten ehdoilla. Jokainen osallistuu vapaaehtoistoimintaan omien kykyjensä mukaan. Kysymys ei ole ammattilaisista vaan sellaisista ihmisistä, jotka haluavat jakaa aikaansa ja taitojaan yleishyödylliseen käyttöön. Ammattilaiset toimivat ammattilaisten rooleissa ja vapaaehtoistyöntekijät omissa rooleissaan.

Yleensä vapaaehtoistyön aloittavalle annetaan toimintaan ohjaavaa koulutusta. Kun vapaaehtoiselle osoitetaan jokin toiminta-alue tai paikka, vapaaehtoinen on myös oikeutettu kieltäytymään tarjotusta tehtävästä, jos se tuntuu ylittävän omat kyvyt ja voimavarat. Jos vapaaehtoinen ottaa tehtävän vastaan on siihen osattava sitoutua. Vaikka vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, työhön on toiminnan sujuvuuden vuoksi sitouduttava. Luotettavuus tekee vapaaehtoistoiminnan mahdolliseksi. Toiminnasta mahdollisesti syntyneitä kuluja korvataan vapaaehtoisjärjestöstä riippuen. Sitoutumisen ohella vapaaehtoistyöntekijää velvoittaa toiminnan muodosta riippuen myös ihmisten intimiteettiä kunnioittava vaitiolovelvollisuus.

Vapaaehtoistoiminta tuottaa lämmintä maailmaan kuulumisen tunnetta. Se on sanansa mukaisesti vapaaehtoista. Työ perustuu lähimmäisenä olemiseen. Vapaaehtoistyötä harjoittavat erilaiset järjestöt, joiden periaatteista on kuitenkin hyvä ottaa selvää ennen vapaaehtoistyöhön ryhtymistä.