Mitä terveys on?

Terveys määritellään sellaisiksi ominaisuuksiksi ja niiden yhdistelmiksi, jotka edistävät yksilön ja lajin elämän säilymistä ja elämän perustehtävien suorittamista ja perustavoitteiden saavuttamista. Terveyteen kuuluu kyky kestää elimistön sisäisiä ja ulkoisia kuormituksia. Terveys on enemmän kuin vain sairauksien puuttumista. Terveys on elämänenergian ja elämisen, olemisen ja toimimisen potentiaalin jatkumo, jonka toisena ääripäänä on Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukainen täydellinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvoinnin tila ja toisessa ääripäässä vaikea fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten rajoitusten ja pahanolon tila. Liikunnan vaikutuksia terveyteen voidaan tutkia kaikilla sen eri osa-alueilla ja koko jatkumolla.

Terveys on mieluummin suhteellinen kuin absoluuttinen käsite. Terveydellä on sekä positiivinen, että negatiivinen puolensa ja se on kaikkien komponenttiensa summa. Jos yksilö haluaa parantaa terveydentilaansa, hänen täytyy lisätä terveyden kokonaismäärää joko vähentämällä negatiivista terveyttä ja tai lisätä positiivista terveyttä, tai molempia samanaikaisesti.