Mitä terveyskasvatus on?

Terveyskasvatus on terveyden edistämisen vietinnällinen ja kasvatuksellinen lähestymistapa. Terveyskasvatuksella pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen ja terveysasenteisiin. Se tutkii koulun osuutta terveyden edistämisessä ja terveysopetusta sekä sitä, millaiseksi lapset ja nuoret kokevat oman terveytensä. Lasten ja nuorten terveyskokemuksia on Suomessa tutkittu jo muutaman vuosikymmenen ajan.

Terveyskasvatus tutkii myös terveysneuvonnan ja terveysalan ammattilaisten terveydenedistämisvalmiuksia ja niiden kehittämistä.

Terveyskasvatus on kiinnostunut lasten ja nuorten uni- ja lepotottumuksista, päihde- ja vaikuteaineiden käytöstä, seksuaalikäyttäytymisestä sekä mm. ravitsemuksesta ja ravintotottumuksista.

Terveyskasvatusta toteutetaan mm. koulun terveystiedon oppitunneilla, mutta paljon kiistellään siitä, onko lasten terveyskasvatus koulun vai kodin vastuulla tai miten vastuuta terveyskasvatuksesta tulisi jakaa.

Koulu ei ole kuitenkaan ainoa instanssi, joka jakaa terveyskasvatustietoa. Mm. Terveyden edistämisen keskus järjestää vuosittain erilaisia kampanjoita, joilla pyritään antamaan tietoa terveellisen elämän eväistä. Näitä kampanjoita ovat mm. ’Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko’ ja ’10-prossaa kampanja’, joilla pyritään päihteiden käytön vähenenemiseen. Myös Stakes on vahvasti mukana terveyskasvatuksessa ja sen tutkimuksessa.