Miten terveys määritellään?

Terveys voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Terveyden määrittely riippuu siitä, mistä näkökulmasta terveyttä tarkastellaan. Terveyden yleisin ja näkyvin tarkastelunäkökulma on biologinen näkökulma; millainen ihmisen kehon ja elimistön toimintakyky on, onko hänellä lääketieteellisesti havaittavissa olevia sairauksia, ylipainoa tai joitakin fyysisiä puutteita.

Toiseksi tunnetuin terveyden ulottuvuus on henkinen terveys. Henkisen terveyden ongelmien ilmeneminen ei välttämättä ole niin näkyvää kuin biologisten terveysongelmien ilmeneminen. Monesti fyysisten terveysongelmien taustalla saattaa olla jokin henkinen terveysvaikutin. Toisaalta myös opppimisvaikeuksien tai sopeutumisvaikeuksien takana saattaa olla jokin henkisen terveyden osa tekijä.

Terveys voi olla myös sosiaalista integraatiota. Kykyä olla ryhmän osana tai sosiaaliset taidot yleensä. Myös ihmisen sosioemotionaaliset taidot kuuluvat terveyden ulottuvuuksiin. Näitä sosioemotionaalisia taitoja ovat mm. tunteiden ilmaisukyky ja toisten tunteiden huomioon ottaminen.

Terveyden eri ulottuvuuksien erottaminen on tärkeää, jotta osattaisiin paremmin tuoda terveyden ongelma kohtia esiin keskusteluissa ja niiden kohteita osattaisiin paremmin erotella. Näiden ulottuvuuksien huomiominen olisi erittäin tärkeää etenkin terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen näkökulmasta katsottuna.