Mitä informaatioarkkitehti tekee?

Yksi www-suunnittelun suurimpia ongelmia tällä hetkellä on se, että käyttäjän on todella vaikea löytää etsimäänsä. Yksi syy on se, että HTML-kielen perusteet on helppo oppia ja jokaisella on oma tarinansa kerrottavanaan. Niinpä internetissä on paljon ala-arvoisia sivustoja. Verkon suurimpien sivustojen tavoitteena on tarjota yksi ja sama aloituspiste tiedonhaulle. Mitä useampia portaalin sivuja käyttäjä joutuu lataamaan sitä enemmän portaali saa rahaa. Tämän vuoksi yksinkertaiset hakukoneet ovat muotoutuneet palveluportaaleiksi, joiden avulla käyttäjät saadaan pysymään sivustolla pidempään. Käyttöliittymästä on pyrittävä karsimaan pois kaikki mahdollinen kognitiivinen rasitus ja silti sen on palveltava kaikkien käyttäjien kaikkia mahdollisia tarpeita.

Informaatioarkkitehti koettaa löytää tiedosta rakenteen ja luoda sitten karttoja, joiden avulla käyttöliittymän käyttäjä saavuttaa tavoitteensa. Informaatioarkkitehdilla pitäisi olla syvällinen näkemys sivuston sisällöstä ja kohdeyleisön tarpeista. Parhaisiin tuloksiin päästään yhdistelemällä eri mallien parhaita puolia; informaation integraatio rakennetaan käyttäjän kannalta merkitseviin kohteisiin ja hierarkia on selvästi tunnistettavissa selkeästä kokonaisrakenteesta. Extensible Markup Language (EXL) kehitettiin sitä varten, että sisällön integrointia ja arkkitehtuuria olisi helpompi hallita. Se perustuu HTML-kieleen, mutta siihen on lisätty joukko laajennuksia. Standardointityön ansiosta kuka tahansa voi luoda XML-tunnistejoukkoja ja eri tahojen tekemien tunnistejoukkojen käyttöönotto on suhteellisen helppoa.