Nielsenin heuristiset säännöt ja niihin liittyvät huomiot www-sivuista

1. Käytä yksinkertaista ja luonnollista dialogia: Sivujen tulisi olla selkeät, linkkejä ei saisi olla liikaa. Esim. linkkilista jäsentää hyvin sivustoa. Tekstin tulisi olla virallista ja sujuvaa.
2. Puhu käyttäjien omaa kieltä: Kieli on käyttäjäryhmälle sopivaa ja ymmärrettävää.
3. Minimoi käyttäjän muistikuorma: Esim. linkkilista säilyy kun sivuja selaa.
4. Ole yhdenmukainen: Sävyt ja muut muotoilut ovat valittu yhdenmukaisesti
5. Anna käyttäjälle palautetta toiminnoista: Esimerkiksi jos toiminto on onnistunut, annetaan ilmoitus siitä
6. Osoita selkeä poistumistapa: Sivulla on poistumislinkki
7. Anna mahdollisuus oikopolkuihin: Linkkilista mahdollistaa suorat siirtymät eri sivujen välillä
8. Anna selkeät virheilmoitukset: Virheilmoitus pitäisi tulla jos toiminto ei onnistu, esimerkiksi jos on annettu virheellisiä komentoja
9. Vältä virhetilanteita: Sivuille olisi hyvä liittää tarkempaa ohjeistusta sivujen tai käyttöliittymän käyttöön
10. Anna riittävä ja selkeä apu: Sivujen käytöstä pitäisi tarjolla apua, webmasterin nimen ym. yhteystietojen tulisi löytyä sivuilta.