Mitä on käytettävyys?

Käytettävyyteen ja käyttöliittymiin liittyvä tutkimus on luonteeltaan konstruoivaa. Pyritään selvittämään kuinka ohjelmat tai esineet olisi suunniteltava, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Tutkimus on monitieteistä ja siinä yhdistellään käyttäjän kognitiivistet ja motivationaaliset odotukset muotoilun ja teknisiin vaatimuksiin.

Mitä hyötyä on esimerkiksi omistaa hyvä tietokone, jos ei osaa käyttää sitä?

Toinen tärkeä käytettävyyteen liittyvä asia on turvallisuus. Inhimilliset virheet aiheuttavat vahinkoja vaikeasti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Työ- ja kotitapaturmia tapahtuu paljon, joten voidaa hyvällä syyllä epäillä puuttellista laitesuunnitelua. Käytettävyystutkimuksessa testaaminen ja suunnittelu ovat keskeisellä sijalla.Testaaminen tapahtuu yleensä käyttötilanteita seuraamalla ja jäljittelemällä. Käyttäjää koskevat kuvaukset vaihtelevat kulloisenkin ympäristönmukaan.