Tietoturvanäkökohtia

  • Kilpailu - Yrityksiä on koko ajan kasvava määrä sähköisessä kaupankäynnissä. Se on kohtalaisen uusi ja asiakasystävällinen tapa hoitaa bisneksiä.
  • Osaamisen puute - Uusi liiketoimintamalli asettaa uusia vaatimuksia tietoturvalle. Itse liiketoiminta ja siinä syntyvät ja käytettävät tiedot on kyettävä turvaaminen. Tämä vaatii osaamista tietoteknisellä saralla enemmän kuin perusliikkeenhoidossa perinteisesti on tarvittu.
  • Vanhat liiketoimintamallit ja rakenteet- liiketoimintamallit voivat uudistua, jos yritysjohto näkee tämän tarpeelliseksi, niiden tulee uudistua, jotta e-bisneksessä menestyttäisi.
  • Asiakkaiden luottamus -Asiakkaiden tiedot eivät saa missään tilanteessa joutua vääriin käsiin.
  • Lait ja asetukset- tieto lisää tuskaa ei välttämättä pidä paikkaansa. Kun tietyt asiat, kuten tietosuoja ym. tietoturva-asiat, asiakkaan oikeudet jne. ovat kunnossa, niin pitäisi uskaltaa ryhtyä yrittämään myös sähköisessä muodossa. Tämä saattaa aluksi tuottaa epäilyksiä.
  • Sähköisen maksamisen ei pitäisi enää pelottaa ketään, kun tietoturvasta on otettu selvää ja tiedot on sovellettu myös käytäntöön. Pankkitoiminnot on jo hoidettu pitkään netissä. Tietysti väärinkäytösmahdollisuuksia on ja rikolliset ovat kekseliäitä.