Miten käytän tietoverkkoja turvallisesti?

 • Kiinnitä kaikessa toiminnassasi huomiota tietoturvallisiin menettelytapoihin. Erityisen tärkeää tämä on toimittaessa vakituisten toimistotilojen ulkopuolella.
 • Tarkkaile mahdollisia tietoturvallisuutta vaarantavia seikkoja ja raportoi niistä.
 • Etätyöhön liittyvien turvallisuusriskien vuoksi toimintaasi saatetaan joutua valvomaan toisin kuin toimistotyöskentelyssä.
 • Käytä sovittuja käyttäjätunnistusmenettelyjä. Älä missään tilanteessa luovuta tunnisteitasi kenenkään muun käyttöön äläkä jätä niitä muiden saataville.
 • Varmistu, että sivulliset, kuten perheenjäsenesi, eivät saa otetuksi yhteyttä työpaikkasi tietojärjestelmiin.
 • Huolehdi, että tiedät miten toimit erilaisissa ongelmatilanteissa. Todennäköisiä tilanteita ovat tietoliikenneyhteyden ongelmat sekä laitteiden ja tietoaineiston varastaminen tai katoaminen.
 • Kehitä tietotekniikkaosaamistasi.
 • Varmista, että asiattomat eivät pääse käyttämään tietokonettasi.
 • Käytä työssäsi ainoastaan sovittuja tietoliikennetapoja ja varmista, että sovitut salaus- ja suojausmenettelyt ovat käytössä.
 • Käytä vain työnantajan tarkoitusta varten osoittamaa laitteistoa. Oman laitteiston käyttöoikeudesta on aina erikseen sovittava.
 • Laitteistoa ei saa käyttää mihinkään sellaiseen toimintaan, joka voi vaarantaa sen turvallisuuden. Tällaisia voivat olla tietokonepelit, epäluotettavien Internet-sivujen selailu ja ohjelmien lataaminen.
 • Huolehdi työnteossa käyttämiesi puhelinten, kommunikaattoreiden ja kämmentietokoneiden turvallisuudesta. Älä säilytä niissä ylimääräistä tietoa ja käytä tiedon salausta.
 • Työhön käytettävässä työnantajan laitteessa saa käyttää vain hyväksyttyjä ohjelmistoja. Älä asenna siihen itse mitään ohjelmia.
 • Käytä sovittuja suojausohjelmia ja varmista, että ne ovat ajan tasalla.
 • Työpaikan tietojärjestelmien etäkäyttöä voidaan tietoturvallisuus- tai muista syistä rajoittaa. Siksi sinulla ei välttämättä ole kaikkia samoja oikeuksia etäkäytössä kuin toimistossa työskenneltäessä tai et voi käyttää kaikkia järjestelmiä.
 • Muista, että työpostin automaattinen edelleen ohjaus esim. henkilökohtaiseen sähköpostiin on kielletty. Hallittu sähköpostin siirto on sallittu, mikäli noudatetaan tietoaineiston käsittelystä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Huolehdi, että laitteesi on ja pysyy turvallisena.