Mitä tietoturvaan liittyviä riskejä liittyy sähköiseen liiketoimintaan?

Informaation, tuotteiden ja palvelujen välittäminen sekä siihen liittyvä viestintä asettaa lisähaasteita liiketoiminnalle. Kauppa on auki 24 tuntia 7 päivänä viikossa ympäri vuoden. Tämä aiheuttaa vaatimuksia asiakaspalvelun ja tukipalveluiden järjestämiselle sekä seurannalle ja ylläpidolle. WWW-sivut tulee päivittää rutiininomaisesti, sekä tiedottaa asiakkaita poikkeustilanteista, jos niitä ilmaantuu. Sähköpostiviestinnässä erityisesti tulisi kiinnittää huomiota tietoturvallisuuteen, ettei viruksia levitettäisi vahingossa.Tiedon luottamuksellisuus tulisi huomioida kaikissa kaupankäynnin vaiheissa. Asiakkaalta vaaditaan yleensä ennen ostamista luottamuksellisia tietoja. Kaupankäynnin osapuolten tulee voida luottaa tehtyihin sopimuksiin, tilauksiin ja maksamiseen niin, ettei kumpikaan osapuoli voi jälkikäteen kiistää kauppatapahtumaa. Sopimukset tulisi arkistoida ja tiedot varmuuskopioida, jos niihin palataan myöhemmin virhetilanteen sattuessa.