Kaipaatko lisää alasi tietoutta?

Useimpien työtehtävien suorittaminen menestyksellisesti pitkällä aikavälillä vaatii valmiutta kehittää taitojaan. Tietotekniikka ja koneistuminen tuovat tullessaan uudenlaisia työtehtäviä ja uusien työmenetelmien hallintaa. Enää eivät kaikki perinteiset mallit ja opitut kaavat pädekkään työtehtävissä. Myös kansainvälistyminen asettaa tietyille aloille omat vaatimuksensa.

Menestyksen eteen kannattaa olla valmis tekemään asioita, jotka saattavat viedä osan työn ulkopuolisestakin ajasta. Mitä vaativampiin tehtäviin pyrit, sitä tärkeämpää on omien tietojensa pitäminen ajantasalla. Nykyisin opiskelu ja tiedonsaantimahdollisuudet ovat lähes kaikkien ulottuvilla. Näitä mahdollisuuksia ei kannata jättää käyttämättä. Edullisia vaihtoehtoja ovat mm. kansalaisopistojen järjestämät kurssit sekä työvoimakoulutuksena toteutettavat koulutukset. On hyvä selvittää tarkkaan, millaisia osa-alueita sinun kannattaa kehittää urasi jatkoa ajatellen. Kun tietää mitä tarvitsee, ei tuhlaa aikaa ja voimavaroja ns. turhaan tietoon.

Tiedonlähteinä voi hyödyntää alojen omia julkaisuja, internettiä, televisiota, sanomalehtiä ja aina voi kysyä suoraan eri alojen asiantuntijoilta tarvitsemiaan tietoja. Radiota ei myöskään sovi unohtaa. Radiokanavien ohjelmistoissa on useinkin mielenkiintoisia haastatteluja ja tietoiskuja. Koulutus on myös työnantajan etu. Aina onkin hyvä neuvotella tarpeelisista opinnoista suoraan työnantajan kanssa mikäli mahdollista. Joissain tapauksissa itse yritys järjestää henkilökunnan koulutuksen. Jos taas opiskelu on omaehtoista, voi aina kysyä, korvaako työnantaja opintomenoja. Työnantajan osallistuessa kustannuksiin, on opiskelun liityttävä selkeästi työtehtäviin.