Mikä juuri sinua motivoi?

Motivaatioksi kutsutaan kaikkien niiden yllykkeiden summaa, jotka ajavat ihmisen toimimaan jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Mitä voimakkaampi motivaatio on, sitä paremmin suorituskin yleensä eteneen ja onnistuu. Motivaatio ratkaisee sen, syntyykö lopputulosta. Tunteet ovat motivaation suurimmat ohjaimet. Sisäiset motivaattorit ovat voimakkaampia ja kestävämpiä kuin ne, jotka tulevat esimerkiksi yllykkeinä oman itsen ulkopuolelta. Motivaatio vaikuttaa siihen, mihin ihminen ryhtyy, kuinka innolla tuo toiminta etenee ja mikä on tyydytystä antava saavutus. Suora motivaatio ohjaa toiminnan tavoitteeksi lopputuloksen, ja epäsuora motivaatio antaa tyydytystä jo välitavoitteissa.

Meillä jokaisella on omat arvomaailmamme, tilanteemme, tarpeemme, tunteemme, ajatuksemme ja tahtomme. Nämä kaikki ovat osana jokaista valintaamme. Ne ovat myös motivaatioon suuresti vaikuttavia tekijöitä. Motivaatio on tavalla tai toisella olemassa jokaisessa tehtävässä ja valinnassa, jonka teemme. Ammattia valitessa on hyvä kysyä itseltä, mitkä ovat ne asiat, jotka saavat juuri minut tehokkaimmin liikkeelle ja pitävät toimintaani yllä.

Työtä tehdessä motivaation tulee olla kohdallaan, tai muuten tekemiset alkavat hyvinkin nopeasti - tai hitaasti mutta varmasti - syödä tehokkuutta, intoa ja voimia. Jos motivaatio on heikko, työ ei palkitse ja lopputulos jää tavoitteista. Henkilökohtaiset psyykkiset ja fyysiset voimavarat tuntuvat riittämättömiltä. Joissakin tehtävissä ja joillekin ihmisille on tärkeää juuri tuon lopputuloksen konkreettinen näkeminen ja saavuttaminen. Toiset ihmiset saavat voitonmaun suuhunsa prosessin ihan vain edetessä. Eräissä tehtävissä voi olla voittaja jo siinä, että on toiminut asian alkuunpanijana, tai saanut hyvän idean.

Mikä on sinulle tärkeää? Mitkä asiat palkitsevat juuri sinun sisäisen olemuksesi? Minkälainen toiminta ja ympäristö ovat sinusta viihtyisiä? Mitä asioita tehdessä et joudu motivoimaan itseäsi, vaan työ sujuu innolla loppuun asti? Tässä muutamia kysymyksiä, joiden vastaukset voivat helpottaa näkemään omien motivaatioiden voimakkuuksia ammatinvalinnan kannalta. Mitä voimakkaammin motivaatiot ajavat asiaa eteenpäin sitä helpommin syntyy palkitseva lopputulos. Motivaatio on halu saada jotain aikaan. Missä ammatissa sinä saisit eniten aikaan?