Lannistaako menestymättömyys?

Aina ei voi, eikä tarvitsekkaan menestyä; riittää kun itse tiedostaa omat rajansa. Aina ei tarvitse olla asettamassa tavoitteita korkeammalle, vaan jokaisella on myös lupa levätä, jos se tuntuu sopivalta vaihtoehdolta. Itselleen voi määritellä helppojakin päämääriä; riittää kun tietää tehneensä hyvin annetut tehtävät.

Menestystä voi määritellä monella eri tavalla. Se ei aina ole suuria tekoja ja painavia sanoja. Menestys voi olla myös pieni hyvänolontunne, joka tulee uudesta opitusta asiasta tai yli odotusten onnistuneesta askareesta. Älä pelkää menestyksen tuomia haasteita, mutta älä myöskään takerru menestyksettömyyteen. Aina kannattaa yrittää.