Millainen on hyvä johtaja/esimies?

Hyvä johtaja on oman alansa ekspertti, joka ottaa muut ihmiset huomioon. Hän ajattelee ensisijaisesti yrityksen menestystä, mutta toimii reilusti alaisiaan kohtaan. Hän ottaa asioihin kantaa ja on esimerkillinen. Hän ottaa asioista selvää. Hyvään johtajaan voi luottaa ammatti- sekä henkilökohtaisissa asioissa.

Johtajalla täytyy olla paljon elämän kokemusta. Hänen työ- ja vapaa-ajantaustanaan on yleensä asioidenhoitoa. Johtaja on siis myös sosiaalinen ja sanavalmis, sekä hän tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Hänellä on oltava hyvä status, jotta hän olisi uskottava.

Hyvällä johtajalla on kokemusta ammattialueensa asioista pitkältä ajalta. Hänellä on ehkä myös työtausta kyseisellä työpaikalla tai kokemusta saman alan töistä.

Hyvä johtaja pitää huolta alaisistaan. Hän ei suosi erityisesti ketään, vaan on tasapuolinen. Hän pitää alaistensa puolia heitä koskevissa asioissa. Jotta yrityksen etu pystytään toteuttamaan, hyvän johtajan täytyy osata johtaa näitä alaisiaan ja käyttää oikein erilaiset voimavarat. Hänellä tulee olla ihmistietämystä, jotta alaiset sijoitettaisiin oikeille paikoilleen.

Innovatiivisuuden ruokkiminen on hyvän johtajan ominaisuus. Hän kouluttaa henkilökuntaa oppimaan uusia asioita yrityksen bisnesalueelta. Tätä kautta hän luo joukkoonsa me-hengen, jolla alaiset jaksavat ahertaa työnsä parissa päivästä toiseen.

Menestyvä ja hyviin työtuloksiin pääsevä johtaja/esimies

  • keskittyy yleiseen työnjohtoon sen sijaan, että kontrolloisi henkilökohtaisen tiukasti yksityiskohtia.
  • on kiinnostuneempi alaisistaan kuin työprosessista
  • asettaa vaatimustason korkealle, mutta käyttää vähemmän suoranaista autoritaarista painostusta tulosten saavuttamiseksi
  • saa alaisensakin nostamaan vaatimustasoaan, mutta antaa heille samalla vapaat kädet työn suunnittelun ja suorittamisen suhteen
  • luo organisaation, jonka kulmakivenä on tehokas yhteistyö
  • lisää yrityksen kaikkien portaiden vaikutusta ja valtaa. Myös hierarkian (valtajärjestelmän) alimpien portaiden annetaan kokea vaikutusvaltansa lisääntyneen
  • ajaa sekä työntekijöiden että yrityksen etuja, ei siis yksinomaan yrityksen. Asennoituu johdonmukaisesti ja tasapuolisesti
  • pitää organisaation kaikki jäsenet tietoisina eri asioista, ei salaa informaatiota
  • on kiinnostunut työntekijöiden ajatuksista ja kokemuksista, hankkii tietoa niistä ja käyttää saamansa tiedot mahdollisimman tehokkaasti
  • suosii ryhmätyöskentelyä päätöksenteossa ja ongelmien ratkaisemisessa