Mikä on työilmapiirin merkitys?

Työilmapiirin merkitystä ei ole syytä vähätellä. Sen vaikutus on valtava sekä työpaikalla että kotona. Positiivinen työilmapiiri rohkaisee yrittämään, keksimään uutta, ylittämään rajoja ja nauttimaan työnteosta. Työn tulokset paranevat ja henkinen hyvinvointi näkyy hymynä kasvoilla, rakentavina keskusteluina ja ystävystymisenä. Työviikon alkaminen tai uuden urakan aloittaminen tuntuvat haasteilta, eivätkä näyttäydy välttämättömänä pahana, jonka läpi pitää kahlata hampaat irvessä palkkapäivää ajatellen.

Jos työpaikan ilmapiiri tuntuu ummehtuneelta, siihen on yleensä hyvä syy. Työntekijät voivat tuntea itsensä laiminlyödyiksi, jos he eivät saa palautetta työstään tavalla tai toisella. Palautteen ei tarvitse välttämättä olla kovin muodollista, vaan enemmän merkitsevät pienet kommentit ja eleet jokapäiväisen kanssakäymisen lomassa. Jokainen tarvitsee tunnustusta työstään.

Epäonnistumisista ja parannusta vaativista asioistakin voi huomauttaa rakentavalla tavalla, ja se onkin viisasta, sillä negatiivisiin asioihin keskittyminen, haukkuminen ja moittiminen saavat yleensä aikaan päinvastaisen reaktion, kuin mitä toivotaan. Jos kritiikkiä ei lausuta toista kunnioittaen ja yhteen hiileen puhaltamista tavoitellen, lopputuloksena on todennäköisemmin katkeria ajatuksia ja ristiriitoja, kuin työn paranemista ja raikasta ilmapiiriä. Suorapuheisuus on hyvä asia, mutta aina tulee muistaa toisen kunnioittaminen. Hyvä keino opetella palautteen antamista on kuvitella itsensä palautteen saajan asemaan.

Kunkin työntekijän tärkein tehtävä on kantaa vastuu itsestään tärkeänä osana työpaikan ilmapiiriä. On itsestään selvää, että selän takana puhuminen, töykeä käytös ja suoranainen syrjintä vaikuttavat koko työpaikkaan, ja että tällaisilla asioilla on taipumusta levitä ja ruokkia itse itseään. Työpaikka on ikään kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Tämän mielikuvan avulla on helppo ymmärtää, miksi viestin tulee kulkea ja yhteiset asiat kuuluvat kaikille. Jos töissä on hyvä olla, on kotonakin helpomi hymyillä.