Mitä menestys on?

Jo uravalintaa tehdessä on hyvä miettiä kuinka korkealle haluaa edetä, kuinka paljon menestystä haluaa saavuttaa, ja mihin omat edellytykset riittävät. Työssään voi menestyä monella tavalla. On sellaista menestystä,joka kuuluu, näkyy ja josta saa kiitoksia. On myös ns. hiljaista menestystä,jonka tuntee vain työntekijä itse. Kummastakin kannattaa ammentaa voimaa tuleviin tehtäviin. On myös tilanteita, joissa menestystä ei tule. Nämä tilanteet jäävät ikävästi mieleen, mutta niihin ei ole syytä käpertyä. Älä anna itsesi lannistua epäonnistumisista, vaan ota niistä opiksesi ja tee seuraavalla kerralla asioita toisin. Jokainen epäonnistuu joskus.

Jos onnistut tekemään sinulle uskotut tehtävät hyvin sekä saat niistä kehuja ja kiitosta, ota ne ilolla vastaan. Muista kuitenkin, että vastaisuudessakaan et saa mennä sieltä, missä aita on matalin. Vaativista tehtävistä suoriutuminen lisää paitsi motivaatiota ja itseluottamusta, myös kanssaihmisten arvostusta sinua kohtaan. Kannattaa muistaa, että tehtäviesi vaatimustaso nousee helposti työnantajan huomatessa sinussa olevan menestyjäainesta. Hyvänolontunne kestää aikansa, mutta liiaksi siihen ei ole hyvä tuudittautua.

Pienetkin onnistumiset voidaan katsoa menestykseksi. Hiljaiset menestyjät tosin useimmiten jäävät huomiota vaille. On opittava nauttimaan menestyksen lyhyistäkin ensiaskelista. Ei ole väärin kertoa onnistuneensa, vaikka se tuntuisikin aavistuksen verran itsekehulta. Hiljainen menestyminen voi olla taustatyötä, jonkun isomman projektin onnistumiseksi tai oman työnsä hyvin suorittamista. Turhan vaatimaton ei tarvitse olla. Kun yksi menestyy toiset voivat ottaa oppia hänestä ja samalla lisätä innostustaan työssä etenemiseen.

Huomioi työtoveriesi onnistuminen!

On hyvä huomioida myös muiden saavutukset - olit sitten johtavassa asemassa tai vain työntekijä. Aina kannattaa antaa palautetta hyvin tehdyistä asioista, ja siten saat itsekin helpommin huomiota osaksesi. Työilmapiiri paranee, kun kaikki eivät vain keskity omiin tehtäviinsä. On huomattavasti helpompi löytää itsensä menestyvien joukosta työyhteisössä, jossa uskalletaan etsiä myönteiset puolet työn tuomista haasteista. Liika kehuminenkaan ei ole hyväksi, mutta mikään ei estä kiittämästä kun siihen on aihetta.

Joskus toisen menestyminen herättää kateutta työtovereiden keskuudessa. Siitä ei kuitenkaan kannata masentua. Onhan muillakin mahdollisuus vaikuttaa omiin suorituksiinsa. Tärkeintä on, että tietää saaneensa menestyksensä omilla ansioillaan. On myös hyvä miettiä tunteeko itse kateutta, jos joku muu saa mainetta osakseen. Herää kysymys, onko jonkun menestys pois joltain toiselta? Menestyykö joku muu sinun uurastuksesi ansiosta? Kateus ei koskaan ole hyvästä, vaan asiat kannattaa selvittää sekä itsensä että työtovereidensa kanssa. Mitä enemmän tunnet harmia muiden onnistumisista, sitä vähemmän olet valmis antamaan kannustusta. Kuullessasi jonkun toisen miettivän, kuinka menestyjä sai kiitoksensa, on opettavaista muistaa että voisit olla juuri se joka menestyi.